Unit 9.2

Prepositions of Possession

Introduction

Possessive form вживається для вираження речей, які належать людині або тварині. Навіть можна вживати цю форму для того щоб показати, що одна річ належить іншій.

EXTRA: Possessive form = Присвійна форма.

Form

Найбільш поширеними Prepositions, які вживаються, щоб показати власність є такими:
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

To

  • This towel belongs to me.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

Use

Вживаються присвійні прийменники, щоб виділити право власності.

  • Of (вживається із країною, містом, людиною, присвійним займенником);
  • With (вживається із фізичною характеристикою, предметом/матеріалом/твариною);
  • To (у виразі “belong to“).

Summary

Прийменники мають важливе значення, так як вони є незначними словами, які відносяться до іншого елемента у реченні. Вживаються присвійні прийменники для вираження речей, які належать до людини або тварини і показати, що одна річ належить іншій речі або людині.

Найбільш вживаними присвійними прийменниками є такі: Of, with і to.

Наприклад:
— “A teacher of mine had a heart attack.” = Прийменник of пояснює до якої людини або предмету належить щось.
— “You are the girl with the piercing.” = Прийменник with пояснює до якої людини або предмету належить щось.
— “These recipes belong to my grandmother.” =  Прийменник to пояснює до якої людини або предмету належить щось.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License