- English Grammar A2 Level for Ukrainian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-uk -

Prepositions of Possession

Introduction

Possessive form вживається для вираження речей, які належать людині або тварині. Навіть можна вживати цю форму для того щоб показати, що одна річ належить іншій.

EXTRA: Possessive form = Присвійна форма.

Form

Найбільш поширеними Prepositions, які вживаються, щоб показати власність є такими:
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

To

  • This towel belongs to me.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

Use

Вживаються присвійні прийменники, щоб виділити право власності.

  • Of (вживається із країною, містом, людиною, присвійним займенником);
  • With (вживається із фізичною характеристикою, предметом/матеріалом/твариною);
  • To (у виразі “belong to“).

Summary

Прийменники мають важливе значення, так як вони є незначними словами, які відносяться до іншого елемента у реченні. Вживаються присвійні прийменники для вираження речей, які належать до людини або тварини і показати, що одна річ належить іншій речі або людині.

Найбільш вживаними присвійними прийменниками є такі: Of, with і to.

Наприклад:
— “A teacher of mine had a heart attack.” = Прийменник of пояснює до якої людини або предмету належить щось.
— “You are the girl with the piercing.” = Прийменник with пояснює до якої людини або предмету належить щось.
— “These recipes belong to my grandmother.” =  Прийменник to пояснює до якої людини або предмету належить щось.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.