კუთვნილებითი წინდებულები

Prepositions

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადადებაში. ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გვაწვდის დამატებით ინფორმაციას წინადადადების შესახებ.

კუთვნილებითი წინდებულებით [Prepositions of possession] გამოვხატავთ, რომ რაღაც ეკუთვნის ადამიანს, ცხოველს ან საგანს.

კუთვნილების მაჩვენებელი მთავარი წინდებულებიაofwith და to
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

 • Of
  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.
 • With
  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.
 • To
  • This towel belongs to me.

კუთვნილებითი წინდებულებით ხაზს ვუსვამთ ურთიერთობას მფლობელსა და საკუთრებას შორის:

Of გამოიყენება ქვეყნებთან, ქალაქებთან, ადამიანებთან, კუთვნილებით ნაცვალსახელებთან;

With გამოიყენება ფიზიკურ მახასიათებლებთან, ობიექტებთან/მასალებთან/ცხოველებთან;

To გამოიყენება საკუთრების გადმოსაცემად (belong to).

კუთვნილებითი წინდებულებით [Prepositions of possession] გამოვხატავთ, რომ რაღაც ეკუთვნის ადამიანს, ცხოველს ან საგანს. ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გვაქვს დადგენილი წესები, ამიტომ საჭიროა წინდებულების დაზეპირება.

ძირითადი კუთვნილებითი წინდებულებია:

 • Of: ქვეყნებთან, ქალაქებთან, ადამიანებთან, კუთვნილებით ნაცვალსახელებთან.
 • With: გამოიყენება ფიზიკურ მახასიათებლებთან, ობიექტებთან/მასალებთან/ცხოველებთან.
 • To: გამოიყენება საკუთრების გადმოსაცემად ფრაზასთან belong to.

მაგალითად:
— “She is the girl of his dreams.” = of საკუთრების გადმოსაცემად.
— “She is the girl with the piercing.” = with ვინმეს ფიზიკური მახასიათებლების გადმოსაცემად.
— “She is the girl that belongs to your team.” = belong to გამოიყენება საკუთრებებთან.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book