კუთვნილებითი წინდებულები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადადებაში. ისინი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გვაწვდის დამატებით ინფორმაციას წინადადადების შესახებ.

კუთვნილებითი წინდებულებით [Prepositions of possession] გამოვხატავთ, რომ რაღაც ეკუთვნის ადამიანს, ცხოველს ან საგანს.

Form

კუთვნილების მაჩვენებელი მთავარი წინდებულებიაofwith და to
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

კუთვნილებითი წინდებულებით ხაზს ვუსვამთ ურთიერთობას მფლობელსა და საკუთრებას შორის:

Of გამოიყენება ქვეყნებთან, ქალაქებთან, ადამიანებთან, კუთვნილებით ნაცვალსახელებთან;

With გამოიყენება ფიზიკურ მახასიათებლებთან, ობიექტებთან/მასალებთან/ცხოველებთან;

To გამოიყენება საკუთრების გადმოსაცემად (belong to).

Summary

კუთვნილებითი წინდებულებით [Prepositions of possession] გამოვხატავთ, რომ რაღაც ეკუთვნის ადამიანს, ცხოველს ან საგანს. ამ საკითხთან დაკავშირებით არ გვაქვს დადგენილი წესები, ამიტომ საჭიროა წინდებულების დაზეპირება.

ძირითადი კუთვნილებითი წინდებულებია:

  • Of: ქვეყნებთან, ქალაქებთან, ადამიანებთან, კუთვნილებით ნაცვალსახელებთან.
  • With: გამოიყენება ფიზიკურ მახასიათებლებთან, ობიექტებთან/მასალებთან/ცხოველებთან.
  • To: გამოიყენება საკუთრების გადმოსაცემად ფრაზასთან belong to.

მაგალითად:
— “She is the girl of his dreams.” = of საკუთრების გადმოსაცემად.
— “She is the girl with the piercing.” = with ვინმეს ფიზიკური მახასიათებლების გადმოსაცემად.
— “She is the girl that belongs to your team.” = belong to გამოიყენება საკუთრებებთან.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License