მოძრაობის წინდებულები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადებაში. წინდებულები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ მოძრაობის წინდებულებს [prepositions of movement], რათა გამოვხატოთ მოქმედების მოძრაობა ან მიმართულება.

Form

დროის წინდებულები წინადადებაში ცალკე არ დგანან, ისინი უკავშირდებიან სხვა ელემენტებს. მათ გამოყენებას განაპირობებს:

 1. მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე: to, from, down, up, away from
 2. მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე: across, along
 3. პოზიციის შეცვლა: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Example

 1. მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე
  • Northern wind goes to Turkey every winter.
  • My mother came from the garden.
  • The baby pig fell down the stairs.
  • I’m going up to the second floor to see the sky.
  • Get away from the olive trees!
 2. მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე
  • Be careful when you go across the streets. It is snowing.
  • Every Sunday we go for a walk along the coast.
 3. პოზიციის შეცვლა
  • My grandfather is coming into the garden.
  • My sister’s cat always jumps on/onto the table.
  • Your dog is out of your apartment right now.
  • Can you get off the bed and go to the supermarket, please?
  • The plane flies over the hill.
  • The subway runs under the street level.

Use

მოძრაობის წინდებულები გამოხატავენ მოძრაობას ერთი ადგილიდან მეორემდე. მათ შეიძლება გამოხატონ:

 1. მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე;
 2. მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე;
 3. პოზიციის შეცვლა.

Summary

მოძრაობის წინდებულებს [prepositions of movement], რათა გამოვხატოთ მოქმედების მოძრაობა ან მიმართულება.:

 • მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე: to, from, down, up, away from
 • მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე: across, along
 • პოზიციის შეცვლა: in/into, on/onto, out of, off, over, under

მგალითად:
— “I go to Ibiza every summer.” = ჩვენ გამოვიყენეთ to, რითაც გამოვხატეთ მდებარეობის ცვლილება, რათა მივაღწიოთ კონკრეტულ დანიშნულებას.
— “Be careful when you go across the streets.” = ჩვენ გამოვიყენეთ across, რითაც გამოვხატეთ მდებარეობის ცვლილება ერთი მხრიდან მეორე მხარეს.
— “My grandfather walks in/into the living room.” = ჩვენ გამოვიყენეთ in/into რითაც გამოვხატეთ მდებარეობის ცვლილება, რათა შევსულიყავით სამგანზომილებიან სივრცეში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License