მოძრაობის წინდებულები

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის პატარა სიტყვები, რომლებიც აკავშირებს ელემენტებს წინადადებაში. წინდებულები არის მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ჩვენ ვიყენებთ მოძრაობის წინდებულებს [prepositions of movement], რათა გამოვხატოთ მოქმედების მოძრაობა ან მიმართულება.

Form

დროის წინდებულები წინადადებაში ცალკე არ დგანან, ისინი უკავშირდებიან სხვა ელემენტებს. მათ გამოყენებას განაპირობებს:

 1. მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე: to, from, down, up, away from
 2. მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე: across, along
 3. პოზიციის შეცვლა: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Example

 1. მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე
  • Northern wind goes to Turkey every winter.
  • My mother came from the garden.
  • The baby pig fell down the stairs.
  • I’m going up to the second floor to see the sky.
  • Get away from the olive trees!
 2. მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე
  • Be careful when you go across the streets. It is snowing.
  • Every Sunday we go for a walk along the coast.
 3. პოზიციის შეცვლა
  • My grandfather is coming into the garden.
  • My sister’s cat always jumps on/onto the table.
  • Your dog is out of your apartment right now.
  • Can you get off the bed and go to the supermarket, please?
  • The plane flies over the hill.
  • The subway runs under the street level.

Use

მოძრაობის წინდებულები გამოხატავენ მოძრაობას ერთი ადგილიდან მეორემდე. მათ შეიძლება გამოხატონ:

 1. მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე;
 2. მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე;
 3. პოზიციის შეცვლა.

Summary

მოძრაობის წინდებულებს [prepositions of movement], რათა გამოვხატოთ მოქმედების მოძრაობა ან მიმართულება.:

 • მოძრაობა ერთი ადგილიდან მეორემდე: to, from, down, up, away from
 • მოძრაობა ერთი მხრიდან მეორემდე: across, along
 • პოზიციის შეცვლა: in/into, on/onto, out of, off, over, under

მგალითად:
— “I go to Ibiza every summer.” = ჩვენ გამოვიყენეთ to, რითაც გამოვხატეთ მდებარეობის ცვლილება, რათა მივაღწიოთ კონკრეტულ დანიშნულებას.
— “Be careful when you go across the streets.” = ჩვენ გამოვიყენეთ across, რითაც გამოვხატეთ მდებარეობის ცვლილება ერთი მხრიდან მეორე მხარეს.
— “My grandfather walks in/into the living room.” = ჩვენ გამოვიყენეთ in/into რითაც გამოვხატეთ მდებარეობის ცვლილება, რათა შევსულიყავით სამგანზომილებიან სივრცეში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.