Prepositions of Movement


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě.

Prepositions of Movement umisťují události, osoby a předměty v prostoru.

EXTRA: Prepositions = Předložky; Prepositions of Movement = Pohybové Předložky.

Form

Prepositions of Movement používáme pro vyjádření pohybu a změny polohy. Jejichž užití závisí na:

 • Pohyb někam, či odněkud: to, from, down, up, away from
 • Pohyb z jedné strany na druhou: across, along
 • Změna pozice: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Example

 1. Pohyb někam, či odněkud
  • Northern wind goes to Turkey every winter.
  • My mother came from the garden.
  • The baby pig fell down the stairs.
  • I’m going up to the second floor to see the sky.
  • Get away from the olive trees!
 2. Pohyb z jedné strany na druhou
  • Be careful when you go across the streets. It is snowing.
  • Every Sunday we go for a walk along the coast.
 3. Změna pozice
  • My grandfather is coming into the garden.
  • My sister’s cat always jumps on/onto the table.
  • Your dog is out of your apartment right now.
  • Can you get off the bed and go to the supermarket, please?
  • The plane flies over the hill.
  • The subway runs under the street level.

Use

Užití Prepositions of Movement se liší.

 1. Pohyb někam, či odněkud
  • To (do);
  • From (z/od);
  • Down (dolů);
  • Up (nahoru);
  • Away from (pryč).
 2. Pohyb z jedné strany na druhou
  • Across (přes);
  • Along (podél).
 3. Změna pozice
  • In/Into (do/dovnitř);
  • On/Onto (na/navrch);
  • Out of (z/ven z);
  • Off (pryč);
  • Over (přes/nad);
  • Under (pod).

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě.

Události umisťujeme v prostoru pomocí Prepositions of Movement:

 • Pohyb někam, či odněkud: to, from, down, up, away from
 • Pohyb z jedné strany na druhou: across, along
 • Změna pozice: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Například:
— „I go to Ibiza every summer.“ = Použili jsme to, jelikož odkazujeme na změnu pozice za účelem dosažení určité destinace.
— „My grandfather walks in/into the living room.“ = Použili jsme in/into, jelikož odkazujeme na změnu pozice za účelem vstupu do trojrozměrného prostoru.
— „Get your feet off the table! “ = Použili jsme off, jelikož odkazujeme na povrch stolu.
— „Be careful when you go across the streets.“ = Použili jsme across, jelikož odkazujeme na změnu pozice z jedné strany na druhou.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License