Prepositions of Movement


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě.

Prepositions of Movement umisťují události, osoby a předměty v prostoru.

EXTRA: Prepositions = Předložky; Prepositions of Movement = Pohybové Předložky.

Form

Prepositions of Movement používáme pro vyjádření pohybu a změny polohy. Jejichž užití závisí na:

 • Pohyb někam, či odněkud: to, from, down, up, away from
 • Pohyb z jedné strany na druhou: across, along
 • Změna pozice: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Example

 1. Pohyb někam, či odněkud
  • Northern wind goes to Turkey every winter.
  • My mother came from the garden.
  • The baby pig fell down the stairs.
  • I’m going up to the second floor to see the sky.
  • Get away from the olive trees!
 2. Pohyb z jedné strany na druhou
  • Be careful when you go across the streets. It is snowing.
  • Every Sunday we go for a walk along the coast.
 3. Změna pozice
  • My grandfather is coming into the garden.
  • My sister’s cat always jumps on/onto the table.
  • Your dog is out of your apartment right now.
  • Can you get off the bed and go to the supermarket, please?
  • The plane flies over the hill.
  • The subway runs under the street level.

Use

Užití Prepositions of Movement se liší.

 1. Pohyb někam, či odněkud
  • To (do);
  • From (z/od);
  • Down (dolů);
  • Up (nahoru);
  • Away from (pryč).
 2. Pohyb z jedné strany na druhou
  • Across (přes);
  • Along (podél).
 3. Změna pozice
  • In/Into (do/dovnitř);
  • On/Onto (na/navrch);
  • Out of (z/ven z);
  • Off (pryč);
  • Over (přes/nad);
  • Under (pod).

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě.

Události umisťujeme v prostoru pomocí Prepositions of Movement:

 • Pohyb někam, či odněkud: to, from, down, up, away from
 • Pohyb z jedné strany na druhou: across, along
 • Změna pozice: in/into, on/onto, out of, off, over, under

Například:
— „I go to Ibiza every summer.“ = Použili jsme to, jelikož odkazujeme na změnu pozice za účelem dosažení určité destinace.
— „My grandfather walks in/into the living room.“ = Použili jsme in/into, jelikož odkazujeme na změnu pozice za účelem vstupu do trojrozměrného prostoru.
— „Get your feet off the table! “ = Použili jsme off, jelikož odkazujeme na povrch stolu.
— „Be careful when you go across the streets.“ = Použili jsme across, jelikož odkazujeme na změnu pozice z jedné strany na druhou.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License