Time Adverbs with Present Perfect

Introduction

Yet, Just, Already a Still jsou Adverbs, která používáme s Present Perfect a která modifikují ostatní větné členy, čímž nám poskytují dodatečné informace o větě.

[Do češtiny se dají všechna přeložit buď jako „už“, nebo „ještě“, záleží na kontextu]

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Present Perfect = Předpřítomným Časem Prostým.

Form

Každé toto Adverbs má v Present Perfect svou specifickou pozici ve větě. Tyto pozice se liší a je důležité si jejich uspořádání zapamatovat, abychom se vyvarovali chybám.

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

*has” ve třetí osobě jednotného čísla

Example

Positive statements

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Negative statements

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Use

 • Already používáme v kladných větách a otázkách, když chceme vyjádřit, že se určitá událost odehrála v minulosti a nebude se opakovat v přítomnosti či budoucnosti. (=teď)
 • Just používáme v kladných větách, když chceme vyjádřit, že se něco odehrálo krátce před okamžikem v nedávné minulosti. (=krátce před)
 • Still používáme v záporných větách a otázkách, když chceme vyjádřit, že se určitá událost stále děje, nebo že trvá déle než bylo předpokládáno. (=stále trvá)
 • Yet používáme v záporných větách, když chceme vyjádřit, že se určitá bezprostřední událost nestane teď, ale v budoucnosti. V otázkách se tímto příslovcem ptáme zda se ta bezprostřední událost již stala. (= do teď)

Summary

Adverbs modifikují ostatní větné členy a v Předpřítomném čase prostém tak činí za užití: Yet, Just, Already a Still.

Pozice těchto příslovcí ve větě se liší:

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Například:
— „I haven’t arrived home yet.“ = Událost se nestala v minulosti či přítomnosti, jelikož se odehraje v blízké budoucnosti. (=do teď [until now])
— „I have just arrived home.“ = Událost se odehrála v nedávné minulosti. (=krátce před [short before])
— „I have already arrived home.“ = Událost se odehrála v minulosti a nebude se opakovat. (=teď [by now])
— „I still haven’t arrived home.“ = Událost ještě není ukončena. (=stále trvá [continuing to happen])

NOTE: Některá příslovce se pojí pouze se zápornými tvary (a naopak).

[Do češtiny se dají všechna přeložit buď jako „už“, nebo „ještě“, záleží na kontextu]

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License