Time Adverbs with Present Perfect


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Yet, Just, Already a Still jsou Adverbs, která používáme s Present Perfect a která modifikují ostatní větné členy, čímž nám poskytují dodatečné informace o větě.

[Do češtiny se dají všechna přeložit buď jako „už“, nebo „ještě“, záleží na kontextu]

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Present Perfect = Předpřítomným Časem Prostým.

Form

Každé toto Adverbs má v Present Perfect svou specifickou pozici ve větě. Tyto pozice se liší a je důležité si jejich uspořádání zapamatovat, abychom se vyvarovali chybám.

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

*has” ve třetí osobě jednotného čísla

Example

Positive statements

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Negative statements

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Use

 • Already používáme v kladných větách a otázkách, když chceme vyjádřit, že se určitá událost odehrála v minulosti a nebude se opakovat v přítomnosti či budoucnosti. (=teď)
 • Just používáme v kladných větách, když chceme vyjádřit, že se něco odehrálo krátce před okamžikem v nedávné minulosti. (=krátce před)
 • Still používáme v záporných větách a otázkách, když chceme vyjádřit, že se určitá událost stále děje, nebo že trvá déle než bylo předpokládáno. (=stále trvá)
 • Yet používáme v záporných větách, když chceme vyjádřit, že se určitá bezprostřední událost nestane teď, ale v budoucnosti. V otázkách se tímto příslovcem ptáme zda se ta bezprostřední událost již stala. (= do teď)

Summary

Adverbs modifikují ostatní větné členy a v Předpřítomném čase prostém tak činí za užití: Yet, Just, Already a Still.

Pozice těchto příslovcí ve větě se liší:

 • Already: Subject + have/has + already + past participle + …
 • Just: Subject + have/has + just + past participle + …
 • Still: Subject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Například:
— „I haven’t arrived home yet.“ = Událost se nestala v minulosti či přítomnosti, jelikož se odehraje v blízké budoucnosti. (=do teď [until now])
— „I have just arrived home.“ = Událost se odehrála v nedávné minulosti. (=krátce před [short before])
— „I have already arrived home.“ = Událost se odehrála v minulosti a nebude se opakovat. (=teď [by now])
— „I still haven’t arrived home.“ = Událost ještě není ukončena. (=stále trvá [continuing to happen])

NOTE: Některá příslovce se pojí pouze se zápornými tvary (a naopak).

[Do češtiny se dají všechna přeložit buď jako „už“, nebo „ještě“, záleží na kontextu]

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License