To be used to Affirmative


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že podmět má nějakou zvyklost.

Form

Kladný tvar konstrukce „To be used to“ má následující formu:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

Subject To Be used to Verb + -ing
I am used to working
You are used to working
He/She/It is used to working
We/You/They are used to working

*pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Example

  • They‚re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‚m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

Konstrukce „To be used to“ vyjadřuje že jsme na něco zvyklí, nebo že nám je něco dobře známé.

Summary

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že podmět má nějakou zvyklost.

Kladný tvar konstrukce „To be used to“ má následující formu:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + … (e.g. I am used to having breakfast early in the morning.).

>Například:
— „I am used to having breakfast early in the morning.“ = Podmět potvrzuje, že je zvyklý snídat brzy ráno.

NOTE: Pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License