To be used to Affirmative

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že podmět má nějakou zvyklost.

Form

Kladný tvar konstrukce „To be used to“ má následující formu:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

SubjectTo Beused toVerb + -ing
Iamused toworking
Youareused toworking
He/She/Itisused toworking
We/You/Theyareused toworking

*pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Example

  • They‚re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‚m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

Konstrukce „To be used to“ vyjadřuje že jsme na něco zvyklí, nebo že nám je něco dobře známé.

Summary

To be used to je větná konstrukce, kterou používáme, když mluvíme o našich zvycích. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že podmět má nějakou zvyklost.

Kladný tvar konstrukce „To be used to“ má následující formu:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + … (e.g. I am used to having breakfast early in the morning.).

>Například:
— „I am used to having breakfast early in the morning.“ = Podmět potvrzuje, že je zvyklý snídat brzy ráno.

NOTE: Pokud po této konstrukci následuje sloveso, musí končit na -ing.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book