Should: Modal Auxiliary Verb


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal Verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Should je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje povinnosti a závazky skrze rady a doporučení. Takto vyjádřené závazky považujeme za slabší než ty vyjádřené slovesem „must“.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Should je Modal Auxiliary Verb a má tyto tři tvary:

Affirmative

Kladný tvar slovesa Should má následující formu:
Subject + should + verb + …

Subject should Verb
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Negative

Záporný tvar slovesa Should má následující formu:
Subject + should + not + verb + …

Subject should + not Verb
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

Interrogative

Tázací tvar slovesa Should má následující formu:
Should + subject + verb + …?

Should Subject Verb Question
Mark
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

*tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Example

 1. Weaker obligation/duty
  • I should never be late to school again!
  • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
  • We should always wear a seat belts whilst driving a car.
 2. Advice (recommendation)
  • You should be quiet when you visit a public library.
  • She shouldn’t revise the parts that are not to be examined.
  • Should we memorise this rule?

Use

Should používáme v následujících případech:

 1. Povinnost/závazek (Kladný tvar, Záporný tvar);
 2. Rada (Kladný tvar, Záporný tvar, Tázací tvar);
 3. Doporučení (Kladný tvar, Záporný tvar, Tázací tvar);
 4. Očekávání (Kladný tvar, Záporný tvar).

Summary

Should je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje povinnosti a závazky skrze rady a doporučení.

Tyto tvary mají následující formu:

 • Affirmative: Subject + should + verb + …
 • Negative: Subject + should + not + verb + …
 • Interrogative: Should + subject + verb + …?

Například:
— „I should go to work on time.“ = Povinnost/závazek.
— „You should go to the dentist once in 6 months.“ = Rada.
— „She should memorize the subject.“ = Doporučení.
— „You should be at home right now!“ = Očekávání.

NOTE: *Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License