Should: Modal Auxiliary Verb

Introduction

Modal Verb je typem pomocného slovesa, které nemá význam samo o sobě, ale modifikuje hlavní sloveso věty a tím mění jeho význam a dodává větě informační hodnotu.

Should je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje povinnosti a závazky skrze rady a doporučení. Takto vyjádřené závazky považujeme za slabší než ty vyjádřené slovesem „must“.

EXTRA: Modal Verb = Způsobové Sloveso.

Form

Should je Modal Auxiliary Verb a má tyto tři tvary:

Affirmative

Kladný tvar slovesa Should má následující formu:
Subject + should + verb + …

Subject should Verb
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Negative

Záporný tvar slovesa Should má následující formu:
Subject + should + not + verb + …

Subject should + not Verb
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

Interrogative

Tázací tvar slovesa Should má následující formu:
Should + subject + verb + …?

Should Subject Verb Question
Mark
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

*tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Example

 1. Weaker obligation/duty
  • I should never be late to school again!
  • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
  • We should always wear a seat belts whilst driving a car.
 2. Advice (recommendation)
  • You should be quiet when you visit a public library.
  • She shouldn’t revise the parts that are not to be examined.
  • Should we memorise this rule?

Use

Should používáme v následujících případech:

 1. Povinnost/závazek (Kladný tvar, Záporný tvar);
 2. Rada (Kladný tvar, Záporný tvar, Tázací tvar);
 3. Doporučení (Kladný tvar, Záporný tvar, Tázací tvar);
 4. Očekávání (Kladný tvar, Záporný tvar).

Summary

Should je pomocné způsobové sloveso, které vyjadřuje povinnosti a závazky skrze rady a doporučení.

Tyto tvary mají následující formu:

 • Affirmative: Subject + should + verb + …
 • Negative: Subject + should + not + verb + …
 • Interrogative: Should + subject + verb + …?

Například:
— „I should go to work on time.“ = Povinnost/závazek.
— „You should go to the dentist once in 6 months.“ = Rada.
— „She should memorize the subject.“ = Doporučení.
— „You should be at home right now!“ = Očekávání.

NOTE: *Tvar slovesa se nemění ani ve třetí osobě jednotného čísla.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License