Past Continuous Affirmative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Past Continuous či Progressive používáme, když mluvíme o minulé události, která se odehrávala po určitou dobu v minulosti.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že se v minulosti něco po určitou dobu odehrávalo.

EXTRA: Past Continuous = Minulý čas Průběhový.

Form

Kladný tvar Past Continuous či Progressive slovesa to work má následující formu:
Subject + was/were + [verb + -ing] + …

Subject was/were Verb + -ing
I was working
You were working
He/She/It was working
We/You/They were working

Example

 1. Delší činnost na pozadí přerušena krátkou událostí
  • I was running in the park when you sent me that message.
  • She was doing sport when I called her.
  • They were watching TV when she got back from work.
 2. Událost odehrávající se v konkrétně vyjádřeném čase
  • It was 9 o‘ clock when I was running in the park.
  • I called her at 11:45 and she was doing sport.
  • She returned from work at 7 o‘ clock and they were still watching TV.
 3. Nepřerušené události trvající po nějakou dobu
  • I was running.
  • He was crossing the road.
  • We were watching TV during our break.
 4. Délka časového období v minulosti
  • I was working in the bakery last summer.
  • She was doing sports every day last year.
  • They were watching TV all day when they were young.
 5. Simultánní události v minulosti
  • I was running while she was walking.
  • She was doing sport while her mother was cooking.
  • We were talking while the kids were watching TV.
 6. Sled událostí odehrávajících se v minulosti
  • I went to the park, the kids were playing on the grass, their parents were sitting on the fence and some teenagers were running.
  • She went home and her mother was working on the laptop, her father was watching tv and her sister was studying.
  • We went to the doctor today and while waiting, some patients were reading magazines, some were talking on the phone and the secretary was typing on the computer.
 7. Opakující se či otravné události (s always [vždy])
  • I was always going to class late.
  • She was doing sports every day for years to become a good athlete.
  • They were always watching TV on high volume late at night.

Use

Past Continuous používáme, když mluvíme o událostech či činnostech, které se odehrály v minulosti. Obvykle chceme vyjádřit, že trvaly po určitou dobu.
Past Continuous používáme v následujících případech:

 1. Delší činnost na pozadí přerušena krátkou neočekávanou událostí (něco se najednou stane zatímco jiná činnost již nějakou dobu probíhá);
 2. Událost odehrávající se v konkrétně vyjádřeném čase (vyjádřené datum, hodina či specifický čas události, která se v minulosti nějakou dobu odehrávala);
 3. Nepřerušené události trvající po nějakou dobu (probíhající událost v minulosti v průběhu delšího období);
 4. Délka časového období v minulosti;
 5. Simultánní události v minulosti (něco se odehrávalo zároveň s další událostí);
 6. Sled událostí odehrávajících se v minulosti (obvykle při popisování situace, ve které se děje více událostí najendou);
 7. Opakující se či otravné události (s „always“ či podobným výrazem, který vyjadřuje opakující se činnost).

Summary

Past Continuous či Progressive používáme, když mluvíme o minulé události, která se odehrávala po určitou dobu v minulosti. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje, že se v minulosti něco po určitou dobu odehrávalo.

Kladný tvar minulého času průběhového má následující formu:
Subject + was/were + [verb + -ing] + … (e.g. I was playing.).

Například:
—“I was playing football when the phone rang.“ = V první části souvětí jsme použili Past Continuous pro vyjádření probíhající činnosti na pozadí, která byla přerušena nenadálou událostí vyjádřenou Past Simple.
> „I played football.“ = V tomto případě jsme použili Past Simple, jelikož vyjadřujeme, že se činnost odehrála, ale i skončila v minulosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License