Wh- Question words: Who…?

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Wh-Questions vždy začínají na Wh-Question Words (Interrogative pronouns), která vyjadřují, na co se otázkou chceme zeptat.

Tato zájmena obvykle fungují jako podmět či předmět věty. Když se chceme zeptat na podmět činnosti, použijeme zájmeno Who.

EXTRA: Wh-Questions = Doplňovací Otázky; Wh-Question Words = Tázací slova/Zájmena.

Form

Zájmeno Who je tázacím zájmenem a shoduje se se třetí osobou, fungující jako podmět slovesa.
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Pomocí Who tvoříme otázky ohledně podmětu a sloveso věty je obvykle ve tvaru třetí osoby jednotného čísla.

Summary

Interrogative pronouns uvádíme otázky a vyjadřujeme, na co se chceme zeptat.

Když se ptáme na podmět činnosti, použijeme zájmeno Who. Zájmeno Who se shoduje s třetí osobou a funguje jako podmět věty.

Například:
— „Who needs help?“ = Ptáme se na podmět/původce děje.
— „Who wants ice cream?“ = Ptáme se na podmět/původce děje.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book