Wh- Questions in Past form


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

V angličtině existují dva hlavní druhy otázek: Yes/No Questions a Wh- Questions.

Wh-Question vždy začínají na Wh-Question words (when, where, why, which, what, whose, who, whom a how), která vyjadřují, na co se otázkou ptáme. Tyto otázky se také nazývají Open Questions, jelikož existuje nekonečné množství odpovědí.

Můžeme se jimi ptát i na otázky ohledně minulosti.

{K nalezení v sekci Wh-Questions, A1 level}

EXTRA: Yes/No Questions = Zjišťovací; Wh- Questions = Doplňovací; Open Questions = Otevřené Otázky.

Form

Když se ptáme na událost v minulosti, stačí sloveso vyčasovat v minulém tvaru.

 • With an auxiliary verb:
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + verb +…?
 • Without an auxiliary verb:
  What/Who + verb (past form) + …?
  Which/Whose + noun + verb (past form) + …?
 • With a modal verb:
  Wh- question word + modal verb (past form) + subject + verb + …?
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + modal verb + verb + …?

Example

 • S pomocným slovesem
  • Where did you travel last year?
  • Why did you buy a new car?
  • What did you do yesterday?
 • Bez pomocného slovesa
  • What broke the PC?
  • Who called the police?
  • Whose phone rang?
 • Se způsobovým slovesem
  • How should he tell her he is a prince?
  • What could I do at that moment?
  • Why did you need to judge everyone?

Use

Pomocí Wh-words tvoříme otázky v minulém čase:

 1. S pomocným slovesem;
 2. Bez pomocného slovesa;
 3. Se způsobovým slovesem.

Summary

Jak bylo již zmíněno, Wh-Questions se v angličtině hojně užívají. Vždy začínají na Wh-Question words (when, where, why, which, what, whose, who, whom a how), která vyjadřují, na co se otázkou ptáme.

Tyto otázky lze tvořit s pomocnými slovesy, bez pomocných sloves a se způsobovými slovesy. Lze jimi tvořit i otázky v minulém čase, jak je tvoříme naleznete v sekci [Form].

Například:
— „Where did you sleep last night?“ = Ptáme se na místo, kde se něco odehrálo.
— „When will you arrive?“ = Ptáme se na časový údaj, kdy se něco odehraje.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License