Present Perfect Affirmative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

EXTRA: Present Perfect = Předpřítomný Čas Prostý.

Form

Kladný tvar slovesa to work má následující formu:
Subject + have/has + past participle + … (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

*K nalezení v sekci [Extension]

Example

 1. Důsledky v přítomnosti
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Ukončené události odkazující na životní zkušenosti
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

Present Perfect používáme, když mluvíme o:

 1. Minulých událostech, které mají důsledky v přítomnosti;
 2. Životních zkušenostech.

Summary

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

Present Perfect v kladném tvaru má následující formu:
Subject + To Have + past participle* (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

*The past participle vyjadřuje minulou či ukončenou událost. Tvoří se přidáním přípony -d nebo -ed k základnímu tvaru pravidelných sloves.

Například:

— “She has worked on an important project these morning.” = Zde jsme použili Present Perfect, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost, která má následky v přítomnosti.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Zde jsme použili Past Simple, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost a není potřeba zdůrazňovat její důsledky v přítomnosti.

NOTE: Nepravidelná slovesa mají různé formy příčestí minulého, které se musíme naučit nazpaměť. Příčestí minulé obvykle používáme s gramatickými časy v Perfect Tenses.

[Gramatické časy v Perfektu = předpřítomný/předminulý/předbudoucí]

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License