Present Perfect Affirmative

Tenses

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt.

Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

EXTRA: Present Perfect = Předpřítomný Čas Prostý.

Kladný tvar slovesa to work má následující formu:
Subject + have/has + past participle + … (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

*K nalezení v sekci [Extension]

 1. Důsledky v přítomnosti
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Ukončené události odkazující na životní zkušenosti
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Present Perfect používáme, když mluvíme o:

 1. Minulých událostech, které mají důsledky v přítomnosti;
 2. Životních zkušenostech.

Present Perfect používáme, když mluvíme o ukončených minulých událostech, které jsou nějakým způsobem spojeny s přítomností, nebo na ni mají určitý efekt. Vyjádřeno v Kladném tvaru, sloveso potvrzuje něco ohledně podmětu.

Present Perfect v kladném tvaru má následující formu:
Subject + To Have + past participle* (e.g. I have worked.) (“has” ve třetí osobě jednotného čísla).

*The past participle vyjadřuje minulou či ukončenou událost. Tvoří se přidáním přípony -d nebo -ed k základnímu tvaru pravidelných sloves.

Například:

—“It has rained the whole morning.“ = Zde jsme použili Present Perfect, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost, která má následky v přítomnosti, například že jsou po dešti stále mokré chodníky.
> „It rained the whole morning.“ = Zde jsme použili Past Simple, jelikož se jedná o ukončenou minulou událost a není potřeba zdůrazňovat její důsledky v přítomnosti.

NOTE: Nepravidelná slovesa mají různé formy příčestí minulého, které se musíme naučit nazpaměť. Příčestí minulé obvykle používáme s gramatickými časy v Perfect Tenses.

[Gramatické časy v Perfektu = předpřítomný/předminulý/předbudoucí]

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book