Unit 1.1

Present Perfect apgalvojuma formā

Tenses

Laiku present perfect izmanto, lai izteiktu pabeigtas darbības, kas notika pagātnē, ir saistītas ar tagadni un joprojām to ietekmē.

Kad izmantots apgalvojuma [affirmative] formā, darbības vārds apstiprina kaut ko par priekšmetu.

Laikam present perfect apgalvojuma formā ir sekojoša formula:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: trešajā personā vienskaitlī have mainās un kļūst par has;
  • Apgalvojuma formas saīsinātās formas: I’ve – you’ve – he’s…
 • Kārtas [regular] pagātnes divdabji [past participles] veidojas, pierakstot -d vai -ed darbības vārda pamatformai. Nekārtas [irregular] pagātnes divdabjus ir jāiegaumē.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Kopā ar present perfect laiku bieži izmanto tādus laika izteicienus [time expressions], kā: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

{Skatīties tēmu Past Participle, lai mācīties nekārtas darbības vārdus}.

 1. Pagātnes situācijas ar rezultātu tagadnē
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Pabeigtas darbības, kas attiecas uz līdzšinējo dzīves pieredzi
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Laiku present perfect apgalvojuma formā lieto, lai apstiprinātu:

 1. Pagātnes situācijas ar rezultātu tagadnes laikā;
 2. Pabeigtas darbības, kas attiecas uz līdzšinējo dzīves pieredzi.

Laiku present perfect apgalvojuma [affirmative] formā izmanto, lai apstiprinātu pabeigtas darbības, kas notika pagātnē, ir saistītas ar tagadni un joprojām to ietekmē.

Izmantojamā formula:
Subject + To Have + past participle + … (has trešajai personai vienskaitlī)

Piemēram:
— “It has rained the whole morning.” = Izmantojam present perfect, jo pagātnes darbība joprojām ietekmē tagadni (piemēram, ielas joprojām ir slapjas).
♦ “It rained the whole morning.” = Izmantojam past simple, jo pagātnes darbība ir pabeigta un nav iemesla uzsvērt to tagadnē.

PIEZĪME: Pagātnes divdabi [past participle] parasti izmanto, lai veidotu perfect laikus, un tas norāda uz to, ka darbības notika pagātnē vai ir pabeigtas. To veido, pievienojot -d vai -ed kārtno darbības vārdu pamatformai, savukārt nekārtniem darbības vārdiem ir dažādas nemainīgās formas, kuras vajag atcerēties.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu