Unit 1.1

Present perfect v trdilni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Dovršni sedanjik [present perfect] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje zaključenih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo in nanjo še vedno vplivajo.

Glagol v trdilni obliki potrjuje nekaj glede osebka.

Form

Present perfect ima v trdilni obliki strukturo:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: v tretji osebi ednine se have spremeni v has;
  • Kratke oblike v trdilni obliki so: I’ve – you’ve – he’s…
 • Pravilni particip preteklika tvorimo z dodajanjem -d ali -ed osnovi glagola.
 • Nepravilni particip perfekta se moramo naučiti na pamet.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

present perfectom pogosto uporabljamo časovne izraze, kot so: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

{Glej nepravilne glagole v poglavju Pretekli particip}.

Example

 1. Pretekle situacije z rezultati v sedanjosti
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Zaključena dejanja, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

Present perfect v trdilni obliki uporabljamo za potrjevanje:

 1. Preteklih situacij z rezultati v sedanjosti;
 2. Zaključenih dejanj, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka.

Summary

Dovršni sedanjik [present perfect] v trdilni obliki uporabljamo za opisovanje zaključenih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo in imajo še vedno vpliv nanjo.

Struktura je:
Subject + To Have + past participle + … (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
— “She has worked on an important project these morning.” = Present perfect uporabimo, ker ima preteklo dejanje še vedno vpliv na sedanjost.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Past simple uporabimo, ker je preteklo dejanje zaključeno in ni potrebe po poudarjanju njegovega vpliva na sedanjost.

NOTE: Pretekli particip ponavadi uporabljamo za tvorjenje preteklih glagolskih časov; nanaša se na pretekla ali zaključena dejanja. Tvorimo ga tako, da osnovi pravilnih glagolov dodamo -d ali -ed, medtem ko imajo nepravilni glagoli različne stalne oblike, ki se jih moramo naučiti na pamet.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License