Unit 5.1

Aktivni in pasivni pridevniki

Introduction

Pridevniki [adjectives] so določniki, ki lahko stojijo na dveh različnih mestih znotraj povedi in modificirajo ali opisujejo osebo ali stvar.

Pridevnike lahko uporabljamo na aktivni [active adjectives] ali pasivni [passive adjectives] način.

Form

Aktivne in pasivne pridevnike tvorimo tako:

  • Aktivni pridevniki s pripono -ing.
  • Pasivni pridevniki s pripono -ed.

Example

Aktivni pridevniki

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Pasivni pridevniki

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Aktivne pridevnike uporabljamo za izražanje dejstva, da ima nekdo ali nekaj določen učinek.

Pasivne pridevnike uporabljamo za izražanje dejstva, da nekdo ali nekaj izkuša nek občutek ali čusvo.

Summary

Pridevnike lahko uporabljamo bodisi na aktivni [active adjectives] ali pasivni način [passive adjectives], z važno razliko v pomenu.

  • Aktivni pridevniki s pripono -ing izražajo idejo nečesa ali nekoga, ki povzroča določen dogodek ali ima določen učinek.
  • Pasivni pridevniki s pripono -ed izražajo idejo nečesa ali nekoga, ki izkuša določen dogodek ali čustvo.

Na primer:
— “This class was boring!” = Predavanje je povzročilo dolgočasno situacijo.
— “I was bored during the lesson.” = Jaz sem tisti, ki je izkusil dejanje, in se začel dolgočasiti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License