Unit 7.1

Nedoločni zaimki: something in nothing

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo, da bi se izognili ponavljanju glagola.

Nedoločni zaimki [indefinite pronouns] se ne nanašajo na točno določeno osebo, stvar ali količino.

Nekaj [something] se nanaša na predmete z nedoločeno količino, nič [nothing] pa na odsotne predmete.

Form

Something lahko uporabljamo kot osebek ali predmet v povedi ali vprašanju. Uporabljamo ga v ednini, v pozitivnih povedih. Strukture so:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing lahko uporabljamo kot osebek ali predmet v povedi ali vprašanju. Ne moremo ga uporabiti v negativnih povedih, ker že ima negativen pomen. Strukture so:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the gas oven.

Nothing

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in good state.

Use

Nedoločni zaimki se ne nanašajo na specifično osebo, stvar ali količino. Something uporabljamo za izražanje nespecifičnih stvari. Nothing se nanaša na samostojni predmet.

Summary

Nedoločni zaimki [indefinite pronouns] se ne nanašajo na točno določeno osebo, stvar ali količino.

Nekaj [something] uporabljamo za opisovanje nedoločene količine stvari. Struktura je:  
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nič [nothing] uporabljamo za opisovanje nekega predmeta, ki ga ni. Struktura je:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Na primer:
— “There is something in the fridge.” = Something uporabljamo, da prikažemo obstoj predmeta ali predmetov.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing uporabljamo, da prikažemo odsotnost nekega predmeta.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book