Unit 8.1

Primerjave z like

Syntax


Introduction

Like kot glagol uporabljamo za izražanje stvari, ki nas veselijo in v njih uživamo.

Predlog like uporabljamo za delanje primerjav med dvema podobnima ali identičnima stvarema ali idejama.

Form

Primerjave z like imajo ponavadi strukturo:
First clause + like + noun/pronoun + …

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Like uporabljamo za primerjanje dveh stvari, ki sta si podobni ali sta identični.

Summary

Predlog like uporabljamo za delanje primerjav med dvema podobnima ali identičnima stvarema ali idejama.

Struktura je:
First clause + like + noun/pronoun + …

Na primer:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like nam pomaga primerjati vonj kuhinje z rožami.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book