Unit 3.1


Oziralni zaimki kraja in časa

Pronouns

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo, da bi se izognili ponavljanju samostalnikov {glej Zaimki – Osebek, stopnja A1}.

Oziralne zaimke [relative pronouns] uporabljamo za začenjanje oziralnih stavkov. Na prostor in čas se nanašajo tako, da zamenjujejo osebek, izražen v glavnem stavku, da bi se izognili ponavljanju le-tega v oziralnih stavkih {glej Zaimki – Oziralni, stopnja A1}.

Oziralni zaimki where in when stojijo za samostalniki.

 • Where
  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.
 • When
  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Where in when uporabljamo za začenjanje oziralnih stavkov. Uporabljamo:

 • Where za odkrivanje kraja dejanja, opisanega v povedi;
 • When za odkrivanje časa dejanja, opisanega v povedi.

Oziralna zaimka [relative pronouns] where (kraj) in when (čas) uporabljamo za začenjanje oziralnih stavkov in v izogib ponavljanju osebka glavnega stavka v oziralnih stavkih. Stojita za samostalniki.

Na primer:
— “I work in London, where 8 millions of people live.” = Where se nanaša na London (kraj).
— “I work in London last summer, when you where in the countryside.” = When se nanaša na delovno obdobje v Londonu (time).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book