A few proti a little in few proti little

Aktivni in pasivni pridevniki

Can in could: modalni glagoli zmožnosti

Časovni odvisniki

Časovni predlogi

Časovni prislovi

Časovni prislovi s present perfectom

First Conditional

For in since s present perfectom

Frazni glagoli

Future simple v nikalni obliki

Future simple v trdilni obliki

Future simple v vprašalni obliki

Glagoli, ki jim sledijo glagolniki in nedoločniki

Have to: modalni glagoli obveze

Krajevni predlogi

Krajevni predlogi – dodatek

Krajevni prislovi

May: modalni glagoli možnosti

Must: modalni glagoli obveze

Načinovni predlogi

Načinovni prislovi

Namenilnik

Nedoločni zaimki: something in nothing

Nespremenljivi množinski samostalniki

Neštevni samostalniki

One in ones

Ought to: modalni pomožni glagol

Oziralni zaimki kraja in časa

Oziralni zaimki ljudi in stvari

Past continuous v nikalni obliki

Past continuous v trdilni obliki

Past continuous v vprašalni obliki

Pogoste kombinacije pridevnikov in predlogov

Ponovitev

Ponovitev tem 1-6

Ponovitev tem 7-11

Povečevalci in zmanjševalci

Povratni zaimki

Predlogi premikanja

Present continuous v prihodnosti

Present perfect in past simple

Present perfect v nikalni obliki

Present perfect v trdilni obliki

Present perfect v vprašalni obliki

Pretekli particip

Prihodnjik z will ali be going to

Primerjalni stavki: As … as

Primerjave z like

Prislovi pogostosti

Quantitative determiners

Should proti ought to

Should: modalni pomožni glagol

So that proti so…that

Stopenjski prislovi

Struktura be going to

Struktura to be used to v nikalni obliki

Struktura to be used to v trdilni obliki

Struktura to be used to v vprašalni obliki

Svojilni predlogi

Tvorjenje prislovov

Tvorjenje vprašalnih pristavkov

Vprašanja s Shall…?

Vprašanja z like

Wh- vprašalne besede: Who…?

Wh- vprašanja v pretekliku

Zero conditional