Contents

 1. Introduction

 2. Unit 0

  1. Ponovitev

 3. Unit 1.1

  1. Present perfect v trdilni obliki

  2. Present perfect v nikalni obliki

  3. Present perfect v vprašalni obliki

 4. Unit 1.2

  1. Pretekli particip

  2. Časovni prislovi s present perfectom

  3. For in since s present perfectom

  4. Present perfect in past simple

 5. Unit 2.1

  1. Future simple v trdilni obliki

  2. Future simple v nikalni obliki

  3. Future simple v vprašalni obliki

 6. Unit 2.2

  1. Present continuous v prihodnosti

  2. Struktura be going to

  3. Prihodnjik z will ali be going to

 7. Unit 3.1

  1. Povratni zaimki

  2. Oziralni zaimki ljudi in stvari

  3. Oziralni zaimki kraja in časa

 8. Unit 3.2

  1. Past continuous v trdilni obliki

  2. Past continuous v nikalni obliki

  3. Past continuous v vprašalni obliki

 9. Unit 4.1

  1. Zero conditional

  2. First Conditional

 10. Unit 4.2

  1. Časovni prislovi

  2. Prislovi pogostosti

  3. Časovni odvisniki

 11. Unit 5.1

  1. Struktura to be used to v trdilni obliki

  2. Struktura to be used to v nikalni obliki

  3. Struktura to be used to v vprašalni obliki

  4. Aktivni in pasivni pridevniki

 12. Unit 5.2

  1. Glagoli, ki jim sledijo glagolniki in nedoločniki

  2. Namenilnik

 13. Unit 6.1

  1. Neštevni samostalniki

  2. A few proti a little in few proti little

  3. Nespremenljivi množinski samostalniki

 14. Unit 6.2

  1. Časovni predlogi

  2. Krajevni predlogi

  3. Predlogi premikanja

 15. Unit 7.1

  1. Must: modalni glagoli obveze

  2. Have to: modalni glagoli obveze

  3. Nedoločni zaimki: something in nothing

 16. Unit 7.2

  1. Should: modalni pomožni glagol

  2. Ought to: modalni pomožni glagol

  3. Should proti ought to

 17. Unit 8.1

  1. Vprašanja z like

  2. Primerjave z like

  3. Can in could: modalni glagoli zmožnosti

 18. Unit 8.2

  1. May: modalni glagoli možnosti

  2. One in ones

  3. So that proti so…that

 19. Unit 9.1

  1. Tvorjenje prislovov

  2. Načinovni prislovi

  3. Stopenjski prislovi

  4. Krajevni prislovi

 20. Unit 9.2

  1. Krajevni predlogi - dodatek

  2. Načinovni predlogi

  3. Svojilni predlogi

 21. Unit 10.1

  1. Primerjalni stavki: As … as

  2. Povečevalci in zmanjševalci

  3. Quantitative determiners

 22. Unit 10.2

  1. Pogoste kombinacije pridevnikov in predlogov

  2. Frazni glagoli

 23. Unit 11.1

  1. Wh- vprašalne besede: Who…?

  2. Wh- vprašanja v pretekliku

 24. Unit 11.2

  1. Tvorjenje vprašalnih pristavkov

  2. Vprašanja s Shall...?

 25. Unit 12.1

  1. Ponovitev tem 1-6

 26. Unit 12.2

  1. Ponovitev tem 7-11