Unit 1.2

Časovni prislovi s present perfectom

Introduction

Prislovi [adverbs] so izrazi, ki delujejo kot modifikatorji drugih elementov v stavku. Dajo nam lahko širok spetker informacij.

Časovne prislove [time adverbs] pogosto uporabljamo s present perfectom; delujejo kot modifikatorji drugih elementov v stavku.

Form

Glavni časovni prislovi, ki jih uporabljamo s present perfectom so: already, just, still in yet.

Njihovi položaji v povedi so:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

NOTE: Ko jih ne uporabljamo skupaj s preklimi časi, imajo lahko drugačne položaje.

Example

Pozitivne trditve

 • She has just retired.
 • He has already booked his ticket.
 • Have they just sent a fax?

Negativne trditve

 • I still haven’t made any plan for Christmas.
 • Have you still not done the laundry?
 • Haven’t they sent an email yet?

Use

Časovni prislovi nam povedo, kdaj se je nekaj zgodilo, kako dolgo je trajalo in kako pogosto se je dogajalo. Glavni časovni prislovi so:

 • Already izraža, da se je nekaj zgodilo zgodaj ali bolj zgodaj, kot je bilo pričakovano.
 • Just izraža, da se je nekaj zgodilo v tem trenutku ali nekaj trenutkov nazaj.
 • Still izraža, da nekaj še ni končano ali da je trajalo dlje, kot je bilo pričakovano.
 • Yet izraža, da se nekaj trenutno še ne dogaja, se pa bo kmalu.

Summary

Ko časovne prislove [time adverbs] uporabljamo s present perfectom, lahko delujejo kot modifikatorji drugih elementov v stavku.

Njihovi položaji v povedi so:

 • AlreadySubject + have/has + already + past participle + …
 • JustSubject + have/has + just + past participle + …
 • StillSubject + have/has + still + verb + …
 • Yet: Subject + verb + … + yet

Na primer:
— “I have already arrived home.” = Dejanje se je zgodilo v preteklosti in se ne bo več ponovilo (že).
— “I have just arrived home.” = Dejanje se je zgodilo v bližnji preteklosti (malo prej).
— “I still haven’t arrived home.” =  Dejanje se še ni zaključilo (se še vedno dogaja).
— “I haven’t arrived home yet.” = Dejanje se ni zgodilo v preteklosti ali sedanjosti, ker se bo zgodilo v bližnji prihodnosti (do sedaj).

NOTE: Nekatere prislove uporabljamo samo v negativnih trditvah, v pozitivnih pa ne (in obratno). Poleg tega lahko imajo drugačne položaje, ko jih ne uporabljamo s preteklimi časi.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License