Unit 10.1

Primerjalni stavki: As … as

Introduction

Primerjave s pridevniki in prislovi uporabljamo za primerjanje stvari, ljudi in dejanj, izražanje enakosti ali neenakosti med njimi.

Primernik enakosti [comparative of equality] (stavek as…as [as…as clause]) uporabljamo z enakim namenom.

{glej Primerjave s predevniki in prislovi, stopnja A1}

Form

Strukturo primernika enakosti (stavek as…as) ponavadi najdemo v treh oblikah:

Trdilna:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Nikalna:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Vprašalna:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Identične stvari
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Različne stvari
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Spraševanje po informacijah o enakosti/neenakosti
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Primernik enakosti (stavek as…as) uporabljamo:

 1. Ko govorimo o identičnih stvareh (trdilna);
 2. Ko govorimo o različnih stvareh (nikalna);
 3. Ko sprašujemo po informacijah o enakosti/neenakosti različnih stvari (vprašalna).

Summary

Primernik enakosti [comparative of equality] (ali as…as stavek [as…as clause]) uporabljamo za poudarjanje enakosti ali neenakosti med dvema stvarema, ljudema ali dejanjema.

 • Trdilna:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Nikalna:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Vprašalna:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Na primer:
— Trdilna: “My doll is as lovely as yours.”
— Nikalna: “My doll is not as lovely as yours.”
— Vprašalna: “Is my doll as lovely as yours?

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License