Unit 10.1

Zdania porównawcze: As … as


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Porównania z przymiotnikami i przysłówkami są używane do porównywania ludzi lub działań, wyrażając równości lub nierówności między nimi.

Porównania równości (jako… jak zdanie składowe) używa się w tym samym celu.

{zobacz Porównania z Przymiotnikami oraz Przysłówkami, Poziom A1}

 

Form

Zazwyczaj struktura zdań porównawczych (as as) w trzech formach:

Twierdzenia:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Przeczenie:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Pytania:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Identyczne rzeczy
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Różne rzeczy
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Zadawanie pytań na temat podobieństw i różnic
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Używamy porównania równości (zdanie as…as) to:

 1. Mówienia o rzeczach, które są identyczne (forma twierdząca);
 2. Mówienia o rzeczach, które są różne (forma przecząca);
 3. Zadawania pytań na temat różnic i podobieństw (forma pytająca).

Summary

Porównania równości (lub zdań składowych as… as) używa się do podkreślenia równości lub nierówności między dwiema rzeczami, ludźmi lub działaniami.

 • Twierdzenie:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Przeczenie:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Pytanie:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Na przykład:
— Twierdzenie: “My doll is as lovely as yours.”
— Przeczenie: “My doll is not as lovely as yours.”
— Pytanie: “Is my doll as lovely as yours?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License