Unit 10.1

Zdania porównawcze: As … as

Introduction

Porównania z przymiotnikami i przysłówkami są używane do porównywania ludzi lub działań, wyrażając równości lub nierówności między nimi.

Porównania równości (jako… jak zdanie składowe) używa się w tym samym celu.

{zobacz Porównania z Przymiotnikami oraz Przysłówkami, Poziom A1}

 

Form

Zazwyczaj struktura zdań porównawczych (as as) w trzech formach:

Twierdzenia:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Przeczenie:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Pytania:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

 1. Identyczne rzeczy
  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.
 2. Różne rzeczy
  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.
 3. Zadawanie pytań na temat podobieństw i różnic
  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Używamy porównania równości (zdanie as…as) to:

 1. Mówienia o rzeczach, które są identyczne (forma twierdząca);
 2. Mówienia o rzeczach, które są różne (forma przecząca);
 3. Zadawania pytań na temat różnic i podobieństw (forma pytająca).

Summary

Porównania równości (lub zdań składowych as… as) używa się do podkreślenia równości lub nierówności między dwiema rzeczami, ludźmi lub działaniami.

 • Twierdzenie:
  Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Przeczenie:
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
  Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …
 • Pytanie:
  Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
  Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Na przykład:
— Twierdzenie: “My doll is as lovely as yours.”
— Przeczenie: “My doll is not as lovely as yours.”
— Pytanie: “Is my doll as lovely as yours?

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.