Unit 2.1

Future Simple zdania twierdzące

Introduction

Czas future simple służy do mówienia o przyszłości. Używamy czasu future simple do mówienia o tym, co przewidujemy na przyszłość i sądzimy, że się wydarzy z dużą pewnością.

W formie twierdzącej, czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Form

Czas future simple, w formie twierdzącej, ma taką strukturę:
Subject + will + verb + …

 • Skróty formy twierdzącej to: I’ll – you’ll – he’ll…
SUBJECT WILL VERB
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Example

 1. Obietnice
  • I will be there, I promise!
  • She promises she will wear a bikini.
  • We will tell you if he shows up.
 2. Spontaniczne decyzje
  • I’m cold, I will put my gloves on!
  • Sure, he’ll come tonight.
  • No worries, they’ll call you back.
 3. Nadzieje/opinie/przewidywanie
  • I hope you will leave soon.
  • I think she will pay with cash.
  • In my opinion, they will buy this business.

Use

Future simple w formie twierdzącej służy do:

 1. Wyrażania obietnic;
 2. Wyrażania spontanicznych decyzji;
 3. Wyrażania nadziei i opinii.

Summary

Używamy czasu przyszłego future simple, aby mówić o naszych planach, intencjach i zamiarach na przyszłość, co do których jesteśmy pewni, że się wydarzą. W formie twierdzącej czasownik potwierdza coś na temat podmiotu.

Struktura:
Subject + will + verb + …

Na przykład:
— “We will work on important projects next month.” = W tym przypadku używamy future simple ponieważ mówimy o intencjach na przyszłość.
♦ „We work on important projects.” = present simple affirmative, to work (work).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License