Unit 3.2

Past Continuous przeczenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czas past continuous (lub progressive) jest czasem używanym do wyrażania sytuacji, które miały miejsce w przeszłości i trwały w dowolnym momencie w danym okresie czasu.

Gdy wyrażony w formie przeczącej, czasownik zaprzecza, że ​​coś działo się w minionym okresie.

Form

Past continuous, w formie przeczącej ma taką strukturę:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

 • Was/were: past simple czasownika to be to be;
 • Skrót formy przeczącej jest taka sama jak skrót od to be w czasie past simple: I wasn’t – you weren’t – he wasn’t…
SUBJECT WAS/WERE + NOT VERB + -ING
I was not working
You were not working
He/She/It was not working
We/You/They were not working

Example

 1. Dłuższa czynność przerwana przez nagłe wydarzenie
  • I wasn’t running in the park when you sent me that message.
  • She wasn’t doing sport when I called her.
  • They weren’t watching TV when she got back from work.
 2. Czynność wykonywana w konkretnym czasie w przeszłości
  • I wasn’t running in the park at 9 o’clock.
  • She wasn’t doing sport when I called her at 11:45.
  • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.
 3. Czynność trwająca nieprzerwanie przez dłuższy czas w przeszłości
  • I wasn’t running.
  • He wasn’t crossing the road.
  • We weren’t watching TV during our break.
 4. Dłuższy czas w przeszłości
  • I wasn’t working in the bakery last summer.
  • She wasn’t doing sport every day last year.
  • They weren’t watching TV all day when they were young.
 5. Równoczesne sytuacje w przeszłości
  • I wasn’t running while she was walking.
  • She wasn’t doing sport while her mother was cooking.
  • We weren’t talking while the kids were watching TV.
 6. Sekwencja wydarzeń w przeszłości
  • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
  • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
  • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.
 7. Powtarzająca się, irytująca czynność
  • I wasn’t going to class late.
  • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
  • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Use

Używamy past Continuous w formie przeczącej do mówienia o wydarzeniach z przeszłości, które trwały dłuższy czas. Służy do położenia nacisku na trwanie czynności.
Past Continuous jest używany w następujących sytuacjach:

 1. Dłuższa czynność przerwana przez nagłe wydarzenie (coś zdarza się nagle i przerywa dłużej wykonywaną czynność w przeszłości);
 2. Czynność wykonywana w konkretnym czasie w przeszłości (wraz z dokładnym określeniem czasu wykonania czynności lub wydarzenia);
 3. Czynność trwająca nieprzerwanie przez dłuższy czas w przeszłości (wydarzenie trwające długo w przeszłości);
 4. Dłuższy czas w przeszłości (wydarzenie trwające długo w przeszłości);
 5. Równoczesne sytuacje w przeszłości (więcej dłużej trwających wydarzeń równocześnie);
 6. Sekwencja wydarzeń w przeszłości (zwykle opisujemy sytuację, gdzie dwa wydarzenia mają miejsce równocześnie i trwają przez dłuższy czas);
 7. Powtarzająca się, irytująca czynność (z always lub innym określeniem czasu wskazującym na powtarzanie się).

Summary

Past continuous to czas służący do mówienia o wydarzeniach z przeszłości, które trwały przez pewien dłuższy czas. W formie przeczącej czasownik neguje coś na temat podmiotu.

Struktura:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

Na przykład:
— „I was not playing football when the phone rang.” = Używamy past continuous mówiąc o nieprzerwanie trwającej sytuacji z przeszłości.
♦ „I did not play football.” = W tym przypadku używamy past simple , ponieważ czynność rozpoczęła się i zakończyła w przeszłości.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License