Unit 6.1

Rzeczowniki niepoliczalne


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rzeczowniki [nouns] odnoszą się do osoby , miejsca, rzeczy, wydarzenia, substancji lub jakości.

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable noun} są rzeczownikami, które nie mogą być łatwo policzone lub które uznaje się za masę {zobacz Policzalne oraz Niepoliczalne Rzeczowniki, Poziom A1}.

Form

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns]  odnoszą się do rzeczy, które uważamy za masę, a nie oddzielne przedmioty. Mamy trzy typy niepoliczalnych rzeczowników

 1. Mające tylko liczbę pojedynczą: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. Mające tylko liczbę mnogą: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Niepoliczalne, gdy odnosi się do ogólnego znaczenia i policzalne, gdy odnosi się do określonej rzeczy lub znaczenia: a type of, a kind of…, materials and liquids: glass, paper, coffee, water…, or abstract nouns: life, time

Example

 1. Liczba pojedyncza i brak liczby mnogiej
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Liczba mnoga i brak liczby pojedynczej
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Rzeczowniki, które mogą być zarówno policzalne jak i niepoliczalne
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Rzeczowniki niepoliczalne zazwyczaj odwołują się do abstrakcyjnych idei, substancji, materiałów, gazów oraz płynów.

Summary

Rzeczowniki niepoliczalne odwołują się do rzeczy, które uważamy za masę, a nie za osobne rzeczy. Mamy trzy typy niepoliczalnych rzeczowników:

 • Niepoliczalne rzeczowniki tylko w liczbie pojedynczej: advicebaggageenergy, hairhomeworkinformationmoney
 • Niepoliczalne rzeczowniki tylko w liczbie mnogiej: clothesgroceriesnewsregardsthanks
 • Zarówno uncountable jak i countable używają: a type of…a kind of…; coffeeglasspaperwater… (materiały i płyny); lifetime… (rzeczowniki abstrakcyjne).

For example:
— “I don´t have energy for another trip.” = Energy ma tylko pojedynczą niepoliczalną formę.
— “I will tell you later the news of today.” = News ma tylko mnogą niepoliczalną formę.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Coffee odwołuje się do coffee jako proszku (pojedyncze niepoliczalne), oraz a coffee ma znaczenie a cup of coffee (pojedyncza policzalne).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License