Unit 6.1

Rzeczowniki niepoliczalne

Introduction

Rzeczowniki [nouns] odnoszą się do osoby , miejsca, rzeczy, wydarzenia, substancji lub jakości.

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable noun} są rzeczownikami, które nie mogą być łatwo policzone lub które uznaje się za masę {zobacz Policzalne oraz Niepoliczalne Rzeczowniki, Poziom A1}.

Form

Rzeczowniki niepoliczalne [uncountable nouns]  odnoszą się do rzeczy, które uważamy za masę, a nie oddzielne przedmioty. Mamy trzy typy niepoliczalnych rzeczowników

 1. Mające tylko liczbę pojedynczą: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. Mające tylko liczbę mnogą: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Niepoliczalne, gdy odnosi się do ogólnego znaczenia i policzalne, gdy odnosi się do określonej rzeczy lub znaczenia: a type of, a kind of…, materials and liquids: glass, paper, coffee, water…, or abstract nouns: life, time

Example

 1. Liczba pojedyncza i brak liczby mnogiej
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Liczba mnoga i brak liczby pojedynczej
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Rzeczowniki, które mogą być zarówno policzalne jak i niepoliczalne
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Rzeczowniki niepoliczalne zazwyczaj odwołują się do abstrakcyjnych idei, substancji, materiałów, gazów oraz płynów.

Summary

Rzeczowniki niepoliczalne odwołują się do rzeczy, które uważamy za masę, a nie za osobne rzeczy. Mamy trzy typy niepoliczalnych rzeczowników:

 • Niepoliczalne rzeczowniki tylko w liczbie pojedynczej: advicebaggageenergy, hairhomeworkinformationmoney
 • Niepoliczalne rzeczowniki tylko w liczbie mnogiej: clothesgroceriesnewsregardsthanks
 • Zarówno uncountable jak i countable używają: a type of…a kind of…; coffeeglasspaperwater… (materiały i płyny); lifetime… (rzeczowniki abstrakcyjne).

For example:
— “I don´t have energy for another trip.” = Energy ma tylko pojedynczą niepoliczalną formę.
— “I will tell you later the news of today.” = News ma tylko mnogą niepoliczalną formę.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Coffee odwołuje się do coffee jako proszku (pojedyncze niepoliczalne), oraz a coffee ma znaczenie a cup of coffee (pojedyncza policzalne).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.



License