Unit 4.1

Zerowy Tryb Warunkowy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Tryb warunkowy, czyli zdania warunkowe, mają dwie części: część z if lub when, która wyraża warunek oraz zdanie główne, która wyraża konsekwencję tego warunku.

Używamy struktury zerowego trybu warunkowego,  gdy konsekwencja warunku jest zawsze prawdziwa.

Form

W konstrukcji zero conditional w obu częściach zdania używamy czasu present simple. W pierwszej części zdania możemy zastosować słówko if lub when i nie zmieni to znaczenia zdania, a konsekwencja warunku jest zawsze prawdziwa i zawsze taka sama.

Również kolejność, w jakiej ułożymy części zdania, nie zmienia jego znaczenia, a więc możemy stworzyć zdanie warunkowe na dwa sposoby:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

lub

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple if/when + Present Simple

Example

If

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

When

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

Używamy struktury zerowy tryb warunkowy do mówienia o faktach i rzeczach, które są zawsze prawdziwe, np. takich dowiedzionych naukowo. Konsekwencja warunku jest pewna.

  1. Używamy If, gdy chcemy pokazać, że konsekwencja warunku wystąpi natychmiast;
  2. Używamy When, gdy chcemy pokazać, że ta konsekwencja nastąpi prędzej czy później.

Summary

Tryb warunkowy składa się z dwóch zdań: the if-clause (warunek), oraz głównego zdania (konsekwencja warunku).

Zerowy tryb warunkowy jest używany do wyrażania faktów i rzeczy, które zawsze się zdarzają, takich jak fakty naukowe, i kiedy wynik warunku jest zawsze prawdziwy.

If = Warunek nastąpi natychmiast;
When = Warunek z pewnością nastąpi wcześniej czy później.

Struktury:
If/When + present simple + , + present simple
Present simple + if/when + present simple

Na przykład:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Pierwsza część zdania to warunek, który umożliwia uzyskanie wyniku, wyrażonego w drugim.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = Pierwsza część zdania jest wynikiem warunku wyrażonego w drugim.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License