Unit 4.1

Zerowy Tryb Warunkowy

Introduction

Tryb warunkowy, czyli zdania warunkowe, mają dwie części: część z if lub when, która wyraża warunek oraz zdanie główne, która wyraża konsekwencję tego warunku.

Używamy struktury zerowego trybu warunkowego,  gdy konsekwencja warunku jest zawsze prawdziwa.

Form

W konstrukcji zero conditional w obu częściach zdania używamy czasu present simple. W pierwszej części zdania możemy zastosować słówko if lub when i nie zmieni to znaczenia zdania, a konsekwencja warunku jest zawsze prawdziwa i zawsze taka sama.

Również kolejność, w jakiej ułożymy części zdania, nie zmienia jego znaczenia, a więc możemy stworzyć zdanie warunkowe na dwa sposoby:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

lub

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple if/when + Present Simple

Example

If

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

When

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

Używamy struktury zerowy tryb warunkowy do mówienia o faktach i rzeczach, które są zawsze prawdziwe, np. takich dowiedzionych naukowo. Konsekwencja warunku jest pewna.

  1. Używamy If, gdy chcemy pokazać, że konsekwencja warunku wystąpi natychmiast;
  2. Używamy When, gdy chcemy pokazać, że ta konsekwencja nastąpi prędzej czy później.

Summary

Tryb warunkowy składa się z dwóch zdań: the if-clause (warunek), oraz głównego zdania (konsekwencja warunku).

Zerowy tryb warunkowy jest używany do wyrażania faktów i rzeczy, które zawsze się zdarzają, takich jak fakty naukowe, i kiedy wynik warunku jest zawsze prawdziwy.

If = Warunek nastąpi natychmiast;
When = Warunek z pewnością nastąpi wcześniej czy później.

Struktury:
If/When + present simple + , + present simple
Present simple + if/when + present simple

Na przykład:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Pierwsza część zdania to warunek, który umożliwia uzyskanie wyniku, wyrażonego w drugim.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = Pierwsza część zdania jest wynikiem warunku wyrażonego w drugim.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License