Unit 3.1

Zaimki zwrotne


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane by uniknąć powtórzeń rzeczownika {zobacz Zaimki w funkcji podmiotu, Poziom A1}.

Zaimki zwrotne [reflexive pronouns] są używane by położyć nacisk na podmiot zdania.

Form

Reflexive Pronouns są tak zbudowane, że ich konstrukcja składa się z zaimka dzierżawczego w połączeniu ze słowem self (selves) dla liczby mnogiej).

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(rzecz/ zwierzę)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Reflexive Pronouns są zazwyczaj używane w zdaniach gdzie podmiot i przedmiot danej czynności to ta sama osoba, czyli osoba wykonująca czynność jest również osobą doświadczającą skutków tej czynności.

Summary

Używamy Reflexive Pronouns aby podkreślić rolę podmiotu w zdaniu. Tak jak w przypadku wszystkich zaimków odmieniają się one przez liczby (-self dla liczby pojedynczej, -selves dla liczby mnogiej) oraz przez rodzaj

Oto one: myselfyourselfhimselfherselfitselfourselvesyourselves oraz themselves.

Na przykład:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself odwołuje się do podmiotu (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My odwołuje się do dopełnienia (clothes).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License