Unit 3.1

Zaimki zwrotne

Introduction

Zaimki [pronouns] to słowa używane by uniknąć powtórzeń rzeczownika {zobacz Zaimki w funkcji podmiotu, Poziom A1}.

Zaimki zwrotne [reflexive pronouns] są używane by położyć nacisk na podmiot zdania.

Form

Reflexive Pronouns są tak zbudowane, że ich konstrukcja składa się z zaimka dzierżawczego w połączeniu ze słowem self (selves) dla liczby mnogiej).

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(rzecz/ zwierzę)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Reflexive Pronouns są zazwyczaj używane w zdaniach gdzie podmiot i przedmiot danej czynności to ta sama osoba, czyli osoba wykonująca czynność jest również osobą doświadczającą skutków tej czynności.

Summary

Używamy Reflexive Pronouns aby podkreślić rolę podmiotu w zdaniu. Tak jak w przypadku wszystkich zaimków odmieniają się one przez liczby (-self dla liczby pojedynczej, -selves dla liczby mnogiej) oraz przez rodzaj

Oto one: myselfyourselfhimselfherselfitselfourselvesyourselves oraz themselves.

Na przykład:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself odwołuje się do podmiotu (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My odwołuje się do dopełnienia (clothes).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License