Unit 1.1Present Perfect pytania

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Present Perfet to czas gramatyczny, który służy do mówienia o wydarzeniach z przeszłości, które wciąż mają wpływ na teraźniejszość.

W formie pytającej, czasownik służy do zadania pytania o przeszłe wydarzenia.

Form

Present perfect, w formie pytającej, ma taką strukturę:
Have + subject + past participle + …?

 • To Have: trzecia osoba zmienia się z  have na has;
 • Regular past participles są tworzone przez dodanie -d lub -ed do podstawowej formy czasownika. Irregular past participles wymagają zapamiętania.
HAVE SUBJECT PAST PARTICIPLE QUESTION
MARK
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

{Sprawdź temat Imiesłów czasu przeszłego by nauczyć się czasowników nieregularnych}.

Example

 1. Przeszłe wydarzenia z konsekwencjami w teraźniejszości
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Zakończone czynności odnoszące się do doświadczeń życiowych
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Use

Używamy present perfect w formie pytającej, by zapytać o:

 1. Przeszłych wydarzeniach z konsekwencjami w teraźniejszości;
 2. Doświadczeniach życiowych.

Summary

Używamy present perfect w formie pytającej do mówienia o przeszłych wydarzeniach, które są jakoś związane z teraźniejszością lub mają jakieś konsekwencje w teraźniejszości. W formie pytającej, czasownik służy do zadania pytania o przeszłe wydarzenia.

Struktura:
Have + subject + past participle + …? (has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

Na przykład:
— “Has she worked on an important project this morning?” = Używamy present perfect ponieważ sytuacja z przeszłości wciąż ma wpływ na teraźniejszość.
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = Używamy past simple ponieważ mówimy o sytuacji z przeszłości, która nie ma już żadnego wpływu na teraźniejszość.

UWAGA: past participle jest zwykle używany do tworzenia czasów idealnych i wskazuje na przeszłe lub zakończone działania. Powstaje przez dodanie -d lub -ed do podstawowej formy czasowników regularnych, podczas gdy czasowniki nieregularne mają różne formy, które należy badać na pamięć.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book