Unit 5.1

To be used to przeczenia

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to to struktura, która służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach.

W formie przeczącej, czasownik neguje istnienie pewnego przyzwyczajenia.

Form

To be used to, w formie przeczącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Skróty formy przeczącej są takie same jak skróty czasownika to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SUBJECTTO BE + NOTUSED TOGERUND
Iam notused toworking
Youare notused toworking
He/She/Itis notused toworking
We/You/Theyare notused toworking

Example

  • They‚re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‚m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to w formie przeczącej służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach jakie mamy.

Summary

To be used to, w formie przeczącej zaprzecza nawykom oraz zwyczajom, które są nam znane.

Struktura:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Na przykład:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” nie jest zwyczajem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które występuje tylko w zdaniach, które już są w czasie przeszłym.

Na przykład:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = Używamy to be used to by wyrazić czynność do której podmiot nie jest przyzwyczajony.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= Używamy to use to by wyrazić czynność która nie wydarzyła się przeszłości, ale ma miejsce teraz.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book