Unit 5.1

To be used to przeczenia

Introduction

To be used to to struktura, która służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach.

W formie przeczącej, czasownik neguje istnienie pewnego przyzwyczajenia.

Form

To be used to, w formie przeczącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Skróty formy przeczącej są takie same jak skróty czasownika to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SUBJECT TO BE + NOT USED TO GERUND
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

Example

  • They’re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I’m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to w formie przeczącej służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach jakie mamy.

Summary

To be used to, w formie przeczącej zaprzecza nawykom oraz zwyczajom, które są nam znane.

Struktura:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Na przykład:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” nie jest zwyczajem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które występuje tylko w zdaniach, które już są w czasie przeszłym.

Na przykład:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = Używamy to be used to by wyrazić czynność do której podmiot nie jest przyzwyczajony.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= Używamy to use to by wyrazić czynność która nie wydarzyła się przeszłości, ale ma miejsce teraz.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License