Unit 5.1

To be used to przeczenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

To be used to to struktura, która służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach.

W formie przeczącej, czasownik neguje istnienie pewnego przyzwyczajenia.

Form

To be used to, w formie przeczącej, ma taką strukturę:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Skróty formy przeczącej są takie same jak skróty czasownika to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SUBJECT TO BE + NOT USED TO GERUND
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

Example

  • They’re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I’m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to w formie przeczącej służy do mówienia o nawykach i przyzwyczajeniach jakie mamy.

Summary

To be used to, w formie przeczącej zaprzecza nawykom oraz zwyczajom, które są nam znane.

Struktura:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

Na przykład:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” nie jest zwyczajem podmiotu.

UWAGA: Nie mylić z to use to, które występuje tylko w zdaniach, które już są w czasie przeszłym.

Na przykład:
— “You aren’t used to having breakfast early in the morning.” = Używamy to be used to by wyrazić czynność do której podmiot nie jest przyzwyczajony.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= Używamy to use to by wyrazić czynność która nie wydarzyła się przeszłości, ale ma miejsce teraz.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License