Unit 7.1

Zaimki nieokreślone: something oraz nothing


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] są słowami używanymi by uniknąć powtórzeń rzeczownika.

Zaimki nieokreślone [Indefinite pronouns] nie odwołują się żadnej konkretnej osoby, rzeczy lub ilości.

Something odnosi się do przedmiotów w konkretnej ilości podczas gdy nothing odnosi się do nieobecnych przedmiotów.

Form

Something może być używane jako podmiot oraz dopełnienie zdania lub pytania. Używamy go w zdaniach pojedynczych oraz pozytywnych. Struktury
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing może być użyte jako podmiot i dopełnienie zdania lub pytania. Nie możemy go użyć z przeczeniem, ponieważ już samo w sobie nim jest. Struktury:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the gas oven.

Nothing

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in good state.

Use

Zaimki nieokreślone nie odnoszą się do żadnej konkretnej osoby, ani rzeczy. Something jest używane by wyrazić niekonkretną rzecz.
Nothing nie odnosi się do jednej rzeczy.

Summary

Zaimki nieokreślone nie odnoszą się do żadnej konkretnej osoby, rzeczy ani ilości.

Something jest używane by opisać nieskończoną ilość rzeczy. Struktury:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing nie służy do opisywania pojedynczego obiektu. Struktury:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Na przykład:
— “There is something in the fridge.” = Something służy do wskazania istnienia jednej lub wielu rzeczy
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing służy do wskazania braku jakiegokolwiek obiektu.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License