Unit 3.1

Zaimki zależne miejsca i czasu

Introduction

Zaimki [pronouns] są słowami używanymi do unikania powtórzeń rzeczownika {zobacz Zaimki w funkcji podmiotu, Poziom A1}.

Zaimki zależne [relative pronouns] są używane do wprowadzenia zdań składowych. Odnoszą się one do miejsca i czasu, zastępując temat wyrażony w zdaniu głównym, aby uniknąć powtarzania go w zdaniach składowych {see Zaimki zależne, Poziom A1}.

Form

Zaimki zależne where oraz when występują po rzeczownikach.

Example

Where

  • This is the shopping centre where I bought a gift for my mom.
  • It is the butcher’s where my brother worked.
  • This is the hotel where we stayed during our trip.

When

  • I can’t forget the day when my dad opened our bakery.
  • The winter when I started working as a shop assistant was cold.
  • The day when the hairdresser died was my birthday.

Use

Where oraz when są używane do wprowadzenia zdań składowych. Używamy:

  • Where odkryć miejsce czynności opisane w zdaniu;
  • When aby dowiedzieć się o czasie czynności opisanym w zdaniu.

Summary

Zaimki zależne where (miejsce) oraz when (czasu) są używane do wprowadzenia klauzul względnych i uniknięcia powtarzania tematu głównej klauzuli w klauzulach względnych. Są używane po rzeczownikach.

Na przykład:
— “I work in London, where 8 million people live.” = Where odnosi się do Londynu (miejsce).
— “I worked in London last summer, when you were in the countryside
.” = When odnosi się do pracowania w Londynie (time).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.