Unit 7.1

Have to: Czasowniki modalne zobowiązania


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Czasownik modalny [modal verb] to rodzaj czasownika pomocniczego, który nie ma żadnego znaczenia sam w sobie, ale modyfikuje znaczenie głównego czasownika i dostarcza więcej informacji.

Have to to czasownik modalny wyrażający konieczność oraz silne zobowiązanie pochodzące z zewnątrz.

Form

Have to może być wyrażone w trzech formach.

Twierdząca

Struktura, w formie twierdzącej to:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: w formie twierdzącej trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z have na has.
SUBJECT HAVE/HAS TO VERB
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Przecząca

Struktura formy przeczącej to:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: w formie przeczącej, trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z do na does.
 • Skróty formy przeczącej są takie same jak skróty czasu present simple: I don’t – you don’t – he doesn’t…
SUBJECT DO/DOES + NOT HAVE TO VERB
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

Pytająca

Struktura formy pytającej to:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: w formie pytającej trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z do na does.
DO/DOES SUBJECT HAVE TO VERB QUESTION
MARK
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

 1. Pewność/ oczekiwanie
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Silne zobowiązanie
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Konieczność
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Brak konieczności (forma przecząca)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Use

Have to służy do wyrażenia konieczności wywołanej zewnętrznymi czynnikami. Służy do wyrażenia:

 1. Że coś jest konieczne lub oczekiwane (forma twierdząca i przecząca);
 2. Że istnieje pewien zewnętrzny przymus (forma twierdząca i pytająca);
 3. Że istnieje potrzeba (forma przecząca);
 4. Don’t have to (have to – forma przecząca) służy do wyrażenia braku potrzeby lub przymusu (przecząca).

Summary

Czasownik modalny have to wyraża pewność, silne zobowiązanie, potrzebę lub brak zobowiązania, który przychodzi z zewnątrz, z czynników zewnętrznych.

Struktury:

 • Affirmative: Subject + have/has to + verb + …
 • Negative: Subject + do/does + not + have to + verb + …
 • Interrogative: Do/Does + subject + have to + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “have to go to school every day.” = Podmiot jest zobowiązany by iść do szkoły codziennie.
— Negative: “She doesn’t have to go to school every day.” = Nie jest konieczne by podmiot szedł do szkoły codziennie.
— Interrogative: “Does she have to go to school every day?” = Pytamy czy podmiot jest zobowiązany by iść do szkoły codziennie.

UWAGA: Don’t have to (przeczenie czasownika have to) zazwyczaj wyraża, że nie jest koniecznie by coś było zrobione.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License