Unit 7.1

Have to: Czasowniki modalne zobowiązania

Introduction

Czasownik modalny [modal verb] to rodzaj czasownika pomocniczego, który nie ma żadnego znaczenia sam w sobie, ale modyfikuje znaczenie głównego czasownika i dostarcza więcej informacji.

Have to to czasownik modalny wyrażający konieczność oraz silne zobowiązanie pochodzące z zewnątrz.

Form

Have to może być wyrażone w trzech formach.

Twierdząca

Struktura, w formie twierdzącej to:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: w formie twierdzącej trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z have na has.
SUBJECT HAVE/HAS TO VERB
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Przecząca

Struktura formy przeczącej to:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: w formie przeczącej, trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z do na does.
 • Skróty formy przeczącej są takie same jak skróty czasu present simple: I don’t – you don’t – he doesn’t…
SUBJECT DO/DOES + NOT HAVE TO VERB
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

Pytająca

Struktura formy pytającej to:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: w formie pytającej trzecia osoba liczby pojedynczej zmienia się z do na does.
DO/DOES SUBJECT HAVE TO VERB QUESTION
MARK
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

 1. Pewność/ oczekiwanie
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Silne zobowiązanie
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Konieczność
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Brak konieczności (forma przecząca)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Use

Have to służy do wyrażenia konieczności wywołanej zewnętrznymi czynnikami. Służy do wyrażenia:

 1. Że coś jest konieczne lub oczekiwane (forma twierdząca i przecząca);
 2. Że istnieje pewien zewnętrzny przymus (forma twierdząca i pytająca);
 3. Że istnieje potrzeba (forma przecząca);
 4. Don’t have to (have to – forma przecząca) służy do wyrażenia braku potrzeby lub przymusu (przecząca).

Summary

Czasownik modalny have to wyraża pewność, silne zobowiązanie, potrzebę lub brak zobowiązania, który przychodzi z zewnątrz, z czynników zewnętrznych.

Struktury:

 • Affirmative: Subject + have/has to + verb + …
 • Negative: Subject + do/does + not + have to + verb + …
 • Interrogative: Do/Does + subject + have to + verb + …?

Na przykład:
— Affirmative: “have to go to school every day.” = Podmiot jest zobowiązany by iść do szkoły codziennie.
— Negative: “She doesn’t have to go to school every day.” = Nie jest konieczne by podmiot szedł do szkoły codziennie.
— Interrogative: “Does she have to go to school every day?” = Pytamy czy podmiot jest zobowiązany by iść do szkoły codziennie.

UWAGA: Don’t have to (przeczenie czasownika have to) zazwyczaj wyraża, że nie jest koniecznie by coś było zrobione.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License