Unit 7.1

Have to: Zorunluluk Modal Fiili


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal Fiil [modal verb] cümledeki fiili niteleyerek eylem hakkında daha detaylı bilgi verilmesini sağlayan fakat kendi başına bir anlamı olmayan yardımcı fiillerdir.

Have to kesinliği, gerekliliği, dışarıdan gelen zorunlulukları gösteren yardımcı bir modal fiilidir. Olumsuz halinde yasaklı bir durumun varlığını gösterir.

Form

Have to üç şekilde ifade edilebilir.

Affirmative

Have to ifadesinin Olumlu Halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + have/has to + fiil + …

 • Have/has: olumlu halde üçünkü tekil kişi için fiil have yerine has olur.
Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Negative

Have to ifadesinin Olumsuz Haldeki formülü aşağıdaki gibidir:
Özne + do/does + not + have to + fiil + …

 • Do/does: olumsuz halde do fiili üçüncü tekil kişi için does olur
 • Olumsuz yapının kısa hali present simple ile aynıdır: I don’t – you don’t – he doesn’t…
Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

Soru

Have to ifadesinin Soru Halinin formülü aşağıdaki gibidir:
Do/Does + özne + have to + fiil + …?

 • Do/does: soru halde do fiili üçüncü tekil kişi için does olur
Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

 1. Kesinlik/mantıken olması beklenen olaylar
  • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
  • This house doesn’t have to be in a good state.
  • Do they have to be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Zorunluluklar
  • The owner said I have to move to another house.
  • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
  • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?
 3. Gereklilik
  • I have to buy a new fridge, the one I have is broken.
  • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
  • Do they have to paint the walls?
 4. Zorunluluk belirtmeyen durumlar (olumsuz)
  • We don´t have to ride a horse.
  • He doesn’t have to clean his room.
  • They don´t have to return from the island?

Use

Have to ifadesi dış faktörlerden kaynaklanan zorunlulukları gösterir. Aşağıdaki durumları anlatmak için kullanılır:

 1. Kesinlik beklenen olaylar (Olumlu, Olumsuz);
 2. Zorunluluk (Olumlu, Soru);
 3. Gereklilik hali (Olumlu);
 4. Don’t have to (Have to – Olumsuz Halde) zorunluluğun veya gerekliliğin olmadığını göstermek için (Olumsuz).

Summary

Have to modal fiillini [modal verb] kesinlikten, gereklilikten veya dış faktör kaynaklı zorunluluklardan bahsederken kullanıyoruz. ” Have to” üç halde de kullanılabilir.

Have to yapısı:

 • Olumlu: Özne + have/has to + fiil + …
 • Olumsuz: Özne + do/does + not + have to + fiil + …
 • Soru: Do/Does + özne+ have to + fiil + …?

Örnek:
— Olumlu:“I have to go to school every day.” = Öznenin her gün okula gitme zorunluluğunun bulunduğu gösteriliyor.
— Olumsuz: “She doesn’t have to go to school every day.” = Özenin her gün okula gitmesinin gerekmediği gösteriliyor.
— Soru: “Does she have to go to school every day?” = Özenin her gün okula gitme zorunluluğunun olup olmadığı soruluyor.

NOT: Don’t Have To (have to fiilinin olumsuzu) bir şeyin yapılmasının gerekli olmadığını gösterir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans