Unit 10.2

Phrasal Verbs


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Phrasal Verbs bir fiil ve bir edattan oluşan fiillerdir. Kullanılan bu edat genellikle fiile yeni bir anlam katar.

Form

A phrasal verb iki kısımdan oluşur: ilki fiilin bulunduğu asıl cümledir; ikinci kısım ise zarf  veya edattan oluşan kısımdır.

Phrasal Verbs kullanılan cümlelerin yapısı aşağıdaki gibidir:
… + fiil + nesne + zamir/zarf + …
… + fiil + zamir/zarf + nesne + …

Bazı kurallar vardır:

  • Bazıları kendilerinden sonra nesne alabildikleri için geçişlidir;
  • Bazıları kendilerinden sonra nesne alamadıkları için geçişsizdir;
  • Bazıları ise ayrılabilir ve arasına nesne alabilirken bazıları ayrılamaz ve dolayısıyla nesne alamaz.

En çok kullanılanları: come in, get uplook for, switch off

Example

  • I have to look for the grammar book.
  • Come in. The door is open.
  • Can you switch the light off, please?
    Get up now. It’s 12 a.m.!

Use

Phrasal verbs genellikle oluşan bu yeni ifadeler fiilin özünden bambaşka bir anlama gelmektedir. Genelde oluşturan kelimelere bakarak anlamlarını anlamak zordur.

Summary

Phrasal verbs fiiler/edatlar ile ya da fiiler/zarflar ile oluşturulan fiilerdir. Anlamları asıl fiilden tamamen farklıdır, isimlerin yapısına bakarak anlamlarını anlayamayız. Bu yüzden ezberlenmelidirler (come in, look after, turn off…).

Phrasal Verb barındıran cümlelerin yapısı aşağıdaki gibidir:
… + fiil + nesne + zamir/zarf + …
… + fiil + zamir/zarf + nesne + …

Örnek:
— “I’ll wake you up at 8am.” = Wake up birini uyandırmak anlamındadır.
— “They brought up publicity campaigns in the Chamber of Commerce.” = Bring up bir konunun bahsini açmak anlamındadır.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans