Unit 7.2

Should: Modal Fiili


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal Fiiller [modal verb] kendi başlarına anlamları olmayan fakat cümlede ana eylemi niteleyerek anlamını değiştiren ve eylem hakkında ek bilgi sağlayan yardımcı fiillerdir.

Should tavsiyeler ve öneriler aracılığıyla zorunluluklara ve görevlere işaret eden yardımcı fiillerdir.

Form

Should üçüncü tekil kişi için bile aynı yapıdadır ve üç halde bulunur.

Olumlu

Olumlu halde Should ile cümle kurmak için gereken formül:
Özne + should + fiil + …

Subject should Verb
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Olumsuz

Olumsuz Halde Should ile cümle kurmak için gereken formül:
Özne + should + not + fiil + …

Subject should + not Verb
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

Soru

Soru Halinde Should ile cümle kurmak için gereken formül:
Should + özne + fiil + …?

Should Subject Verb Question
Mark
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

 

Example

Zorunluluk

 • I should never be late to school again!
 • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
 • We should always wear a seat belts whilst driving a car.

Tavsiye

 • You should be quiet when you visit a public library.
 • She shouldn’t revise the parts that are not to be examined.
 • Should we memorise this rule?

Use

Should fiili must fiili kadar güçlü bir anlama sahip değildir. Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Görev ve zorunluluk bildirirken (Olumlu, Olumsuz);
 2. Öneri veya tavsiye verirken (Olumlu, Olumsuz, Soru).

Summary

Should [modal verb] tavsiyeler ve öneriler aracılığıyla zorunluluklara ve görevlere işaret eden modal fiillerdir. Should zorunluluk belirtse de must kadar güçlü bir zorunluluk belirtmez.

Üç farklı halde kullanım yapısı aşağıdaki gibidir:

 • Olumlu: Özne + should + fiil + …
 • Olumsuz: Özne + should + not + fiil + …
 • Soru: Özne + subject + fiil + …?

Örnek:
— Olumlu: “You should do your homework to understand the subject.” = Should arkadaşça bir tavsiye vermek için kullanılmış.
— Olumsuz: “You shouldn´t do your homework to understand the subject.” = Shouldn’t arkadaşça bir tavsiye vermek için kullanılmış.
—Soru: “Should you do your homework to understand the subject?” = Should? bir tavsiye istemek ya da onay almak için kullanılmış.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must daha güçlü bir zorunluluk belirtir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans