Unit 5.1

To be used to Fiilinin Soru Hali

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Soru Hali öznenin alışkanlıkları hakkında soru sormak için kullanılır.

Form

To be used to” kalıbının Soru Hali formülü:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

To Be Subject used to Verb + ing Question
Mark
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the washing machine?

Use

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır.

Summary

To be used to alışkın olduğumuz geleneklerimizi ve alışkanlıklarımızı anlatmak için kullanılan bir yapıdır. Soru Hali öznenin alışkanlıkları hakkında soru sormak için kullanılır.

Formülü aşağıdaki gibidir:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

Örnek:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Bir kişinin alışkanlıkları hakkında soru soruluyor.

NOT:  Geçmişte yapılan eylemler için kullanılan to use to kalıbıyla karıştırmayınız.

— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = to be used to kalıbını öznenin şu andakahvaltı yapmak alışkanlığı olup olmadığını soruyoruz.

♦ “Did you use to have breakfast in the morning?“=  to use to kalıbını şu an yapılmayan bir eylemin geçmişte yapılıp yapılmadığını sormak için kullanırız. (“Did you used to have breakfast early in the morning?”)=  did ile geçmiş zaman gösteriliyor.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 tarafından books4languages. Tüm hakları saklıdır.

Share This Book