Unit 10.1

Derecelendirme Zarfları


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zarflar [Adverbs] tümcedeki diğer ögeleri niteleyen ifadeler olarak görev alırlar. Geniş çapta bilgi sunarlar. Derecelendirme Zarfları [Adverbs of degree] bazı durumlarda kelimeleri veya ifadeleri vurgulamak için; bazen de vurgunun derecesini azaltmak için kullanılırlar.

Yukarıda verilen ilk amaç için Intensifiers; ikinci amaç için Mitigators kullanılır.

Form

Intensifiers

En çok kullanılanlar: highly, absolutely, so, utterly, incredibly, particularly

Mitigators

En çok kullanılanlar: fairly, pretty (informal), rather, slightly

(Adverbs of Degree, A2 konusuna bakınız.)

Example

Intensifiers

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

Mitigators

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Intensifiers kelimeleri ve ifadeleri daha güçlü yapılmak istendiğinde kullanılır.

Mitigators kelimeleri ve ifadeleri daha  zayıf  yapılmak istendiğinde kullanılır.

Summary

Intensifiers; ikinci amaç için Mitigators iki farklı derecelendirme zarfıdır. Bazı durumlarda kelimeleri veya ifadeleri vurgulamak için; bazen de vurgunun derecesini azaltmak için kullanılırlar.

En çok kullanılan Intensifiers şunlardır: highly, absolutely, so, incredibly, utterly, particularly

En çok kullanılan Mitigators şunlardır: fairly, pretty, rather, slightly

Örnek:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Yalan söylediğine dair güçlü bir ihtimal olduğu için intensifier kullanılmış.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Yalan söylediğine dair güçlü bir ihtimal olduğu için mitigator kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans