Unit 10.1

Derecelendirme Zarfları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zarflar [Adverbs] tümcedeki diğer ögeleri niteleyen ifadeler olarak görev alırlar. Geniş çapta bilgi sunarlar. Derecelendirme Zarfları [Adverbs of degree] bazı durumlarda kelimeleri veya ifadeleri vurgulamak için; bazen de vurgunun derecesini azaltmak için kullanılırlar.

Yukarıda verilen ilk amaç için Intensifiers; ikinci amaç için Mitigators kullanılır.

Form

Intensifiers

En çok kullanılanlar: highly, absolutely, so, utterly, incredibly, particularly

Mitigators

En çok kullanılanlar: fairly, pretty (informal), rather, slightly

(Adverbs of Degree, A2 konusuna bakınız.)

Example

Intensifiers

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

Mitigators

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Intensifiers kelimeleri ve ifadeleri daha güçlü yapılmak istendiğinde kullanılır.

Mitigators kelimeleri ve ifadeleri daha  zayıf  yapılmak istendiğinde kullanılır.

Summary

Intensifiers; ikinci amaç için Mitigators iki farklı derecelendirme zarfıdır. Bazı durumlarda kelimeleri veya ifadeleri vurgulamak için; bazen de vurgunun derecesini azaltmak için kullanılırlar.

En çok kullanılan Intensifiers şunlardır: highly, absolutely, so, incredibly, utterly, particularly

En çok kullanılan Mitigators şunlardır: fairly, pretty, rather, slightly

Örnek:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Yalan söylediğine dair güçlü bir ihtimal olduğu için intensifier kullanılmış.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Yalan söylediğine dair güçlü bir ihtimal olduğu için mitigator kullanılmış.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans