Intensificatori și Diminuanți

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Adverbele [Adverbs] sunt expresiile care funcționează ca modificatori ale altor elemente într-o propoziție. Ele pot oferi multă informație.

Adverbele de grad [Adverbs of degree] se folosesc pentru a ne informa despre intensitatea unei acțiuni sau adjectiv {vezi Adverbele de Grad, Nivelul A1}.

Intensificatorii [intensifiers] și diminuanții [mitigators] fac o parte din adverbele de grad [adverbs of degree].

Form

Intensificatori

Cei mai frecvenți sunt: highly, absolutely, so, utterly, incredibly, particularly

Diminuanți

Cei mai frecvenți sunt: fairly, pretty (informal), rather, slightly

{Vezi Adverbele de Grad, Nivelul A2}.

Example

Intensificatori

  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • The climate was highly dry.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.

Diminuanți

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Intensificatorii se utilizează pentru a face cuvintele și expresiile să aibă sens mai puternic.

Diminuanții se utilizează pentru a face cuvintele și expresiile să aibă sens mai slab.

Summary

Intensificatorii [Intensifiers] și diminuanții [mitigators] sunt două tipuri de adverbe de grad. Folosim intensificatorii pentru a accentua cuvintele sau expresiile, și diminuanții pentru a accentua sensul mai slab al cuvintelor și expresiilor.

Cei mai frecvenți intensificatori sunt: highly, absolutely, so, incredibly, utterly, particularly

Cei mai frecvenți diminuanți sunt: fairly, pretty, rather, slightly

De exemplu:
— „I am absolutely sure he is lying.” = Există o șansă mare că el minte, deci, folosim intensificator.
— „I am fairly sure that he is lying.” = Există o șansă mică precum că el ar minți, deci, folosim diminuant.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}.Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

Info

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book