Present Perfect Affirmative

Tenses

Present Perfect este un timp folosit pentru a vorbi despre acțiuni finalizate care au avut loc în trecut, care au legătură cu prezentul și care încă îl afectează.

Când este exprimat în forma afirmativă [affirmative], verbul confirmă ceva despre subiect.

The present perfect, în forma afirmativă, are această structură:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have (a avea): persoana a treia singular își schimbă forma din have în has;
  • Prescurtările în forma afirmativă sunt: I’ve – you’ve – he’s…
 • Participiul regulat [regular past participles] se formează prin adăugarea -d sau -ed la forma de bază a verbelor. Formele de participiu neregulat [irregular past participles] trebuie reținute.
SUBJECT HAVE/HAS PAST PARTICIPLE
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Cu present perfect deseori utilizăm expresii temporale ca: ever (vreodată)never (niciodată), before (înainte), yet (încă)just (doar, tocmai)already (deja)still (încă, în continuare)so far (până acum)up until now (până acum)

{Vezi tema Participiul trecut pentru a învăța verbele neregulate [irregular]}.

 1. Situații în trecut cu rezultate în prezent
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Acțiuni finalizate referitoare la experiențe din viață.
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Folosim Present Perfect în forma afirmativă pentru a vorbi despre:

 1. Situații din trecut cu rezultate în prezent;
 2. Acțiuni finalizate care se referă la experiențele de viață de până acum.

Folosim Present Perfect, în forma afirmativă [affirmative], pentru a vorbi despre acțiuni complete care au avut loc în trecut dar care sunt conectate la prezent și încă îl afectează.

Present Perfect are această structură:
Subject + To Have + past participle + … (has pentru persoana a treia singular)

De exemplu:
— “It has rained the whole morning.” = Folosim present perfect pentru că acțiunea din trecut încă are efecte asupra prezentului (de exemplu, străzile încă sunt ude).
♦ “It rained the whole morning.” = Folosim past simple [past simple] pentru că acțiunea din trecut este finisată și nu este necesitate de a accentua efectele acțiunii în prezent.

NOTĂ:  Participiul trecut [past participle] se utilizează de obicei pentru a forma timpurile trecute, și indică acțiuni trecute sau complete. Se formează prin adăugarea lui -d sau -ed la forma de bază a verbelor regulate, pe când verbele neregulate au forme fixe diferite care trebuie reținute.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book