Must: Verbul modal de obligație

Modal Verbs

Un verb modal [modal verb] este un tip de verb auxiliar (ajutător) care nu are o semnificație desinestătătoare, dar care modifică verbul principal, îi schimbă semnificația și-i conferă mai multe detalii despre acțiune.

Must (Trebuie) este un tip de verb modal auxiliar care se utilizează pentru a exprima certitudinea, necesitatea sau obligația strictă, care nu vine din afară, este doar o părere personală. De asemenea, exprimă interzicerea în forma negativă.

Must poate fi exprimat în trei forme și nu-și schimbă forma nici măcar pentru persoana a treia singular.

Afirmativ [affirmative]

Structura lui, în forma afirmativă, este:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Negativ [negative]

Structura lui, în forma negativă, este:
Subject + must not + verb + …

 • Prescurtarea formei negative este: mustn’t.
Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

Interogativ [interrogative]

Structura lui, în forma interogativă, este:
Must + subject + verb + …?

Must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?
 1. Certitudinea/așteptări motivate
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2. Obligația strictă
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Necesitatea
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Interzicerea (negativ)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Folosim must când:

 1. Suntem siguri de ceva, avem așteptări motivate (afirmativ);
 2. Există o obligație strictă (afirmativ, interogativ);
 3. Ceva este necesar (afirmativ, interogativ);
 4. Interzicere (negative).

Verbul modal must (Trebuie) exprimă certitudinea, obligația strictă, necesitatea sau interzicerea care nu vine din afară. Must poate fi exprimat în trei forme, și nu-și schimbă forma nici la persoana a treia singular.

Structurile sunt:

 • Affirmative: Subject + must + verb + …
 • Negative: Subject + must not + verb + …
 • Interrogative: Must + subject + verb + …?

De exemplu:
— Afirmativ: „I must visit my parents soon.” = Subiectul simte obligație.
— Negativ: „You must not try drugs.” = Exprimă interzicere.
— Interogativ: „Must I do it now? = Subiectul întreabă dacă trebuie să facă lucrul pe care-l are de făcut în momentul acesta.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book