Unit 7.1

Must: modālie pienākumu darbības vārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modāls darbības vārds [modal verb] ir palīgdarbības vārda veids, kuram vienam pašam nav nozīmes, bet tas pārveido galveno darbības vārdu, maina tā nozīmi un sniedz vairāk informācijas par darbību.

Must ir modāls palīgdarbības vārda veids, ko izmanto, lai izteiktu pārliecību, nepieciešamību vai pienākumu, kas nav radies no ārienes, tas ir personisks uzskats. Kā arī tas izsaka aizliegumu nolieguma formā.

Form

Must var būt izmantots trijās formās un tas nemainās pat ar trešo personu vienskaitlī.

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + must not + verb + …

 • Nolieguma formas saīsinātā forma ir: mustn’t.
Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma [interrogative] formā:
Must + subject + verb + …?

Must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

 1. Pārliecība/pamatota paredzamība
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2.  Obligāti pienākumi
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Nepieciešamība
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Aizliegums (noliedzoši)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Must izmanto, ja:

 1. Ir pārliecība par kaut ko, kaut kas ir pamatoti paredzams (apgalvojumiem);
 2. Ir obligāts pienākums (apgalvojumiem, jautājumiem);
 3. Kaut kas ir nepieciešams (apgalvojumiem, jautājumiem);
 4. Izsaka aizliegumu (noliegumiem).

Summary

Modālais darbības vārds [modal verb] must izsaka pārliecību, obligātu pienākumu, nepieciešamību vai aizliegumu, kas nav izteikti no ārienes. Must vai būt izmantots trijās formās, tas nemainās pat ar trešo personu vienskaitlī.

Izmantojamās formulas:

 • Apgalvojumiem: Subject + must + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + must not + verb + …
 • Jautājumiem: Must + subject + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “I must visit my parents soon.” = Teikuma priekšmets izjūt pienākumu.
— Noliegums: “You must not try drugs.” = Izsaka aizliegumu.
— Jautājums: Must I do it now? = Teikuma priekšmets jautā, vai viņam/viņai kaut kas ir jādara noteiktajā brīdī.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence