Unit 7.2

Ought to: modāls palīgdarbības vārds


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modāls darbības vārds [modal verb] ir palīgdarbības vārda veids, kuram vienam pašam nav nozīmes, bet tas pārveido galveno darbības vārdu, mainot to nozīmi un sniedzot vairāk informācijas par darbību.

Ought to ir modālā palīgdarbības vārda veids, kuru izmanto, lai izteiktu pienākumu ar ieteikuma vai rekomendācijas palīdzību.

Form

Ought to vienmēr ir viena un tā paša forma, pat ar trešo personu vienskaitlī, tā formulu var atrast trijās formās.

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + ought to + verb + …

Subject ought to Verb
I/You ought to work
He/She/It ought to work
We/You/They ought to work

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + ought + not + to + verb + …

 • Nolieguma formas saīsinātā forma: oughtn’t.
Subject ought to + not Verb
I/You ought not to work
He/She/It ought not to work
We/You/They ought not to work

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma [interrogative] formā:
Ought + subject + to + verb + …?

Ought Subject to Verb Question
Mark
Ought I/you to work ?
Ought he/she/it to work ?
Ought we/you/they to work ?

Example

Neobligāts pienākums

 • You ought to apologise.
 • Smoking oughtn’t to be allowed at school.
 • You ought to get the diploma soon.

Ieteikumi

 • You ought to work out more.
 • He oughtn’t to memorise the rule, it’s better to understand it.
 • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Outght to var uzskatīt par vājāku, nekā must. Ought to izmanto, ja:

 1. Nosaka neobligātu pienākumu;
 2. Dod vai prasa ieteikumu (rekomendāciju).

Summary

Modālais darbības vārds [modal verb] ought to izsaka pienākumu vai ieteikumu. To var uzskatīt par vājāku, nekā must.

Izmantojamās formulas:

 • Apgalvojumiem: Subject + ought to + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + ought + not + to + verb + …
 • Jautājumiem: Ought + subject + to + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Ought to izmanto, lai dotu rekomendāciju.
— Noliegums: “You oughtn´t to do your homework to understand the subject.” = Oughtn’t izmanto, lai dotu rekomendāciju.
— Jautājums: “Ought you to do your homework to understand the subject?” = Ought? izmanto, lai jautātu par apstiprinājumu vai rekomendāciju.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must izsaka obligātu pienākumu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence