Unit 7.2

Ought to: modāls palīgdarbības vārds

Modal Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Modāls darbības vārds [modal verb] ir palīgdarbības vārda veids, kuram vienam pašam nav nozīmes, bet tas pārveido galveno darbības vārdu, mainot to nozīmi un sniedzot vairāk informācijas par darbību.

Ought to ir modālā palīgdarbības vārda veids, kuru izmanto, lai izteiktu pienākumu ar ieteikuma vai rekomendācijas palīdzību.

Form

Ought to vienmēr ir viena un tā paša forma, pat ar trešo personu vienskaitlī, tā formulu var atrast trijās formās.

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + ought to + verb + …

Subjectought toVerb
I/Youought towork
He/She/Itought towork
We/You/Theyought towork

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + ought + not + to + verb + …

 • Nolieguma formas saīsinātā forma: oughtn’t.
Subjectought to + notVerb
I/Youought not towork
He/She/Itought not towork
We/You/Theyought not towork

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma [interrogative] formā:
Ought + subject + to + verb + …?

OughtSubjecttoVerbQuestion
Mark
OughtI/youtowork?
Oughthe/she/ittowork?
Oughtwe/you/theytowork?

Example

Neobligāts pienākums

 • You ought to apologise.
 • Smoking oughtn’t to be allowed at school.
 • You ought to get the diploma soon.

Ieteikumi

 • You ought to work out more.
 • He oughtn’t to memorise the rule, it’s better to understand it.
 • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Outght to var uzskatīt par vājāku, nekā must. Ought to izmanto, ja:

 1. Nosaka neobligātu pienākumu;
 2. Dod vai prasa ieteikumu (rekomendāciju).

Summary

Modālais darbības vārds [modal verb] ought to izsaka pienākumu vai ieteikumu. To var uzskatīt par vājāku, nekā must.

Izmantojamās formulas:

 • Apgalvojumiem: Subject + ought to + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + ought + not + to + verb + …
 • Jautājumiem: Ought + subject + to + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Ought to izmanto, lai dotu rekomendāciju.
— Noliegums: “You oughtn´t to do your homework to understand the subject.” = Oughtn’t izmanto, lai dotu rekomendāciju.
— Jautājums: “Ought you to do your homework to understand the subject?” = Ought? izmanto, lai jautātu par apstiprinājumu vai rekomendāciju.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must izsaka obligātu pienākumu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu