Unit 4.1

Nulles nosacījums


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Nosacījuma teikums [conditional sentence] parasti sastāv no divām daļām: teikuma daļas ar if- [if-clause] (jeb nosacījuma teikuma daļa), kurā norādīti nosacījumi, un galvenās teikuma daļas [main clause], kurā parādīti šo nosacījumu rezultāti.

Formulu ar nulles nosacījumu [zero conditional] izmanto, ja nosacījumu rezultāts vienmēr ir patiess.

Form

Nulles nosacījumu izmanto kopā ar present simple laiku abās teikuma daļās. Var izmantot if vai when, no tā nozīme nemainās, jo nosacījumu rezultāts vienmēr paliek vienāds.

Teikuma locekļu atrašanās vieta nemaina nozīmi, tāpēc ir divi veidi, kā izveidot šos izteicienus:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

vai

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple if/when + Present Simple

Example

If

  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.

When

  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

Nulles nosacījumu izmanto, lai izteiktu faktus un lietas, kas vienmēr notiek, piemēram, zinātniskos faktus. Apstākļu rezultāts vienmēr ir noteikts.

  1. If izmanto, kad vēlas pateikt, ka nosacījums notiks uzreiz;
  2. When izmanto, kad vēlas pateikt, ka nosacījums noteikti notiks agrāk vai vēlāk.

Summary

Nosacījuma teikums sastāv no divām daļām: teikuma daļas ar if- [if-clause] (nosacījums) un galvenās teikuma daļas [main clause] (apstākļu rezultāts).

Nulles nosacījumu  [zero conditional] izmanto, lai izteiktu faktus un lietas, kas vienmēr notiek, piemēram, zinātniskos faktus, un ja nosacījumu rezultāts vienmēr ir patiess.

If = Nosacījums notiks uzreiz;
When = Nosacījums noteikti notiks agrāk vai vēlāk.

Izmantojamās formulas:
If/When + present simple + , + present simple
Present simple + if/when + present simple

Piemēram:
— “If/when you tell me what to buy, I go to the supermarket.” = Pirmā teikuma daļa ir nosacījums, kas veido rezultātu, tas parādīts teikuma otrajā daļā un ir iespējams.
— “go to the supermarket if/when you tell me what to buy.” = Pirmā teikuma daļa ir rezultāts, kas radies no nosacījuma, tas minēts otrajā teikuma daļā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence