Zero Conditional


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Conditional sentences se skládají ze dvou částí: if-clause vyjadřující podmínku a Main clause vyjadřující následek podmínky.

Zero Conditional používáme, když je následek podmínky vždy pravdivý.

EXTRA: Conditional sentences = Podmínkové věty; If-clause = Vedlejší podmínková věta; Main clause = Hlavní věta; Zero Conditional = Nultý Kondicionál.

Form

V konstrukci Zero Conditional používáme Present Simple v obou částech souvětí. Lze použít if či when beze změny významu, jelikož následek podmínky je vždy stejný.

Pořadí vět význam také nezmění, tím pádem existují dva způsoby, jak tento kondicionál vyjádřit:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If/When + Present Simple , Present Simple

nebo

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Present Simple if/when + Present Simple

Example

 1. If
  • If water reaches 100 degrees, it always boils.
  • Water always boils if it reaches 100 degrees.
 2. When
  • When people don’t drink water for a long time, they die.
  • People die when they don’t drink water for a long time.

Use

Zero Conditional používáme pro vyjádření faktů a vždy pravdivých dějů, například vědeckých faktů. Následek podmínky je jistý.

 1. If používáme, když chceme vyjádřit, že se následek podmínky odehraje okamžitě;
 2. When používáme, když chceme vyjádřit, že se následek podmínky odehraje dříve nebo později.

Summary

Zero Conditional používáme, když je následek podmínky vždy pravdivý. Používáme je pro vyjádření faktů a vždy pravdivých dějů, například vědeckých faktů. Následek podmínky je jistý.

Conditional sentences se skládají ze dvou částí: If-clause vyjadřující podmínku a main clause vyjadřující následek podmínky. V konstrukci Zero Conditional používáme Present Simple v obou částech souvětí.

Existují tyto dvě možné konstrukce:
If/When + present simple + , + present simple
Present simple + if/when + present simple

*If = Následek podmínky se odehraje okamžitě;
*When = Následek podmínky se odehraje dříve nebo později.

Například:
— „I go to the supermarket if you tell me what to buy.“ = První část souvětí nese následek podmínky vyjádřené v druhé větě.
— „If you tell me what to buy, I go to the supermarket.“ = První část souvětí je podmínkou, která podmiňuje následek vyjádřený v druhé větě.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License