Past Continuous Interrogative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Past Continuous či Progressive používáme, když mluvíme o minulé události, která se odehrávala po určitou dobu v minulosti.

Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme, zda se v minulosti něco po určitou dobu odehrávalo.

EXTRA: Past Continuous či Progressive = Minulý čas Průběhový.

Form

Tázací tvar Past Continuous či Progressive slovesa to work má následující formu:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

 1. Delší činnost na pozadí přerušena krátkou událostí
  • Was I running in the park when you sent me that message?
  • Was she doing sport when I called her?
  • Were they watching TV when she got back from work?
 2. Událost odehrávající se v konkrétně vyjádřeném čase
  • Was I running in the park at 9 o’clock?
  • Was she doing sport when I called her at 11:45?
  • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?
 3. Nepřerušené události trvající po nějakou dobu
  • Was I running?
  • Was he crossing the road?
  • Were we watching TV during our break?
 4. Délka časového období v minulosti
  • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
  • Was she doing sport every day last year to prepare for the race?
  • Were they watching TV all day when they were teenagers?
 5. Simultánní události v minulosti
  • Was I running while she was walking?
  • Was she doing sport while her mother was cooking?
  • Were we talking while the kids were watching TV?
 6. Sled událostí odehrávajících se v minulosti
  • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
  • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
  • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?
 7. Opakující se či otravné události
  • Was I always going late to class?
  • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
  • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

Past Continuous používáme, když mluvíme o událostech či činnostech, které se odehrály v minulosti. Obvykle chceme vyjádřit, že trvaly po určitou dobu.

Past Continuous používáme v následujících případech:

 1. Delší činnost na pozadí přerušena krátkou neočekávanou událostí (něco se najednou stane zatímco jiná činnost již nějakou dobu probíhá);
 2. Událost odehrávající se v konkrétně vyjádřeném čase (vyjádřené datum, hodina či specifický čas události, která se v minulosti nějakou dobu odehrávala);
 3. Nepřerušené události trvající po nějakou dobu (probíhající událost v minulosti v průběhu delšího období);
 4. Nélka časového období v minulosti;
 5. Simultánní události v minulosti (něco se odehrávalo zároveň s další událostí);
 6. Sled událostí odehrávajících se v minulosti (obvykle při popisování situace, ve které se děje více událostí najendou);
 7. Opakující se či otravné události (s “always” či podobným výrazem, který vyjadřuje opakující se činnost).

Summary

Past Continuous či Progressive používáme, když mluvíme o minulé události, která se odehrávala po určitou dobu v minulosti. Slovesem v Tázacím tvaru se ptáme, zda se v minulosti něco po určitou dobu odehrávalo.

Tázací tvar Past Continuous má následující formu:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …? (e.g. Was I playing?).

Například:
—“Was I playing football when the phone rang?“ = Zde jsme použili Past Continuous, jelikož se ptáme na přerušení probíhající události v minulosti.
> „Did I play football?“ = V tomto případě jsme použili Past Simple, jelikož vyjadřujeme, že se činnost odehrála, ale i skončila v minulosti.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License