Prepositions of Time

Introduction

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě.

Následující Prepositions of Time umisťují události, osoby a předměty v čase: At, on, in.

EXTRA: Prepositions = Předložky; Prepositions of Time = Časové Předložky.

Form

Prepositions of Time nikdy nestojí samy o sobě, vždy působí v kombinaci s dalším členem věty a tím tvoří tzv. prepositional phrases: at, on, in, by.

Example

At

 • Everyday at 7.00 clock I can see the stars.
 • He is going to the forest at Easter.
 • At weekends we take the dogs for a walk.

On

 • On Sundays, I usually relax with my friends by going to the coast.
 • She was born on the 1st of September in 1997.
 • The island sank on Sunday morning.

In

 • I always travel to famous forests in Finland in November.
 • In autumn it always rains.
 • In the evening the horses started to run.

By

 • Please, send me those tickets by Monday.
 • She has to finish her world map by next week.
 • Is Maria still in the garden? Yes, she will be back by evening.

Use

Prepositions of Time umisťují události v konkrétním okamžiku či časovém období.

At

 • Přesné časové údaje (the moment, sunrise, noon, night, midnight, hours);
 • Sváteční období (Christmas*, Easter, etc.);
 • Víkend (weekend)*.

On

 • Dny v týdnu (monday, saturday, wednesday etc.);
 • Data;
 • Konkrétní části dne (e.g. „on sunday morning“).

In

 • Měsíce, roky, století;
 • Roční období;
 • The morning, the afternoon, the evening.

*v americké angličtině občas používají on místo at.

Summary

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě a umisťují událost v určitém časovém období.

Události umisťujeme v časovém kontextu pomocí Prepositions of Time:

 • At: Přesné časové údaje (the moment, sunrise, noon, night, midnight, hours), sváteční období (Christmas*, Easter, etc.), víkend*.
 • On: Dny v týdnu, data, konkrétní části dne (e.g. „on sunday morning“).
 • In: Měsíce, roky, století, roční období … (months, years, seasons, centuries, the morning, the afternoon, the evening).

*v americké angličtině občas používají on místo at.

Například:
— „I always go to my grandparents‘ house at Christmas.“ = Použili jsme at, jelikož se jedná o specifické sváteční období.
— „I always go to my grandparents‘ house on 25th of December.“ = Použili jsme on, jelikož odkazujeme na datum.
— „I always go to my grandparents‘ house in December.“ = Použili jsme at, jelikož odkazujeme na měsíc.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License