First Conditional


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Conditional sentences se skládají ze dvou částí: if-clause vyjadřující podmínku a Main clause vyjadřující následek podmínky.

First Conditional používáme, když mluvíme o podmínkách a následcích do budoucnosti, nebo když se s určitostí má něco odehrát.

EXTRA: Conditional sentences = Podmínkové věty; If-clause = Vedlejší podmínková věta; Main clause = Hlavní věta; First Conditional = První Kondicionál.

Form

V konstrukci First Conditional je vedlejší podmínková věta v přítomném čase prostém (přesto že mluvíme o podmínce do budoucnosti) a ve větě vyjadřující následek podmínky používáme Budoucí čas prostý.

If v konstrukci First Conditional používáme pro vyjádření podmínek a následků do budoucnosti. Pořadí vět význam nezmění, tím pádem existují dva způsoby, jak tento kondicionál vyjádřit:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

nebo

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

First Conditional používáme, když mluvíme o možné budoucnosti.

  • If používáme pro vyjádření podmínek a následků do budoucnosti;
  • Když chceme říct, že by se podmínka mohla naplnit;

Summary

First Conditional používáme, když mluvíme o podmínkách a následcích do budoucnosti, nebo když se s určitostí má něco odehrát.

Conditional sentences se skládají ze dvou částí: if-clause vyjadřující podmínku a Main clause vyjadřující následek podmínky.

Existují tyto dvě možné konstrukce:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

*If = Podmínka by se mohla naplnit okamžitě.

Například:
— „I will go to the supermarket if you tell me what to buy.“ = První část souvětí nese následek podmínky vyjádřené v druhé větě.
— „If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.“ = První část souvětí je podmínkou, která podmiňuje následek vyjádřený v druhé větě.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License