First Conditional


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Conditional sentences se skládají ze dvou částí: if-clause vyjadřující podmínku a Main clause vyjadřující následek podmínky.

First Conditional používáme, když mluvíme o podmínkách a následcích do budoucnosti, nebo když se s určitostí má něco odehrát.

EXTRA: Conditional sentences = Podmínkové věty; If-clause = Vedlejší podmínková věta; Main clause = Hlavní věta; First Conditional = První Kondicionál.

Form

V konstrukci First Conditional je vedlejší podmínková věta v přítomném čase prostém (přesto že mluvíme o podmínce do budoucnosti) a ve větě vyjadřující následek podmínky používáme Budoucí čas prostý.

If v konstrukci First Conditional používáme pro vyjádření podmínek a následků do budoucnosti. Pořadí vět význam nezmění, tím pádem existují dva způsoby, jak tento kondicionál vyjádřit:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

nebo

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

First Conditional používáme, když mluvíme o možné budoucnosti.

  • If používáme pro vyjádření podmínek a následků do budoucnosti;
  • Když chceme říct, že by se podmínka mohla naplnit;

Summary

First Conditional používáme, když mluvíme o podmínkách a následcích do budoucnosti, nebo když se s určitostí má něco odehrát.

Conditional sentences se skládají ze dvou částí: if-clause vyjadřující podmínku a Main clause vyjadřující následek podmínky.

Existují tyto dvě možné konstrukce:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

*If = Podmínka by se mohla naplnit okamžitě.

Například:
— „I will go to the supermarket if you tell me what to buy.“ = První část souvětí nese následek podmínky vyjádřené v druhé větě.
— „If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.“ = První část souvětí je podmínkou, která podmiňuje následek vyjádřený v druhé větě.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License