Adverbs of Place

Adverbs

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací.

Ta, která dodávají informaci ohledně místa, kde se nějaká událost odehrává, se nazývají Adverbs of Place.

EXTRA: Adverbs = Příslovce; Adverbs of Place = Příslovce Místa.

Below the main Adverbs of Place: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

 • A packet of flour was here yesterday.
 • He was there at the bar 2 minutes before.
 • The non alcoholic drinks are downstairs.
 • They are sitting upstairs.
 • I stay inside and have a warm meal when the weather is bad.
 • Everybody is outside.
 • Stay indoors and don’t ask questions.

Adverbs of Place obvykle popisují místo či lokalitu. Obvykle je stavíme po hlavním slovese či za předmět. Adverbs of Place nemodifikují přídavná jména či další příslovce.

 1. Downstairs (situated on a lower floor);
 2. Outside (the outer side of something);
 3. Here (at this point);
 4. Indoors (in buildings);
 5. Abroad (in foreign countries);
 6. Upstairs (up the stairs, on an upper floor);
 7. Inside (the inner side of something);
 8. There (at that place);
 9. Outdoors (into the open air);
 10. Anywhere (at any place).

Adverbs jsou výrazy, které modifikují ostatní slovní druhy. Poskytují nám větší škálu informací. Ta, která dodávají informaci ohledně místa, kde se nějaká událost odehrává se nazývají Adverbs of Place.

Hlavními Adverbs of Place jsou: here, there, downstairs, upstairs, inside, outside, indoors, outdoors, anywhere, abroad

Například:
— „He pushed his father downstairs.“ = Popisuje, kde se událost odehrála.
— „Let’s fight outside.“ = Popisuje, kde se událost odehrála.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A2 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book