The Infinitive of Purpose


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Konstrukcí To-Infinitiv lze vyjádřit něčí či něčeho záměr/úmysl (důvod, či cíl určité činnosti).

Form

Kladný tvar této konstrukce se shoduje s infinitivem a pro Záporný tvar pouze přidáme „not“ před infinitiv.

Kladný tvar: To-Infinitive.

Záporný tvar: Not + to-Infinitive.

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

Konstrukci To-Infinitiv stavíme za určitá slovesa pro vyjádření účelu.

Summary

Konstrukcí To-infinitive lze vyjádřit něčí či něčeho záměr/úmysl (důvod, či cíl určité činnosti). Pro vytvoření záporného tvaru stačí přidat „not“ před „to-infinitive„.

Například:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them” = The subject expresses his aim to go to cinema by using “to infitive”.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = The subject expresses his aim to not to go to cinema by using “to infitive”.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License