The Infinitive of Purpose


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Konstrukcí To-Infinitiv lze vyjádřit něčí či něčeho záměr/úmysl (důvod, či cíl určité činnosti).

Form

Kladný tvar této konstrukce se shoduje s infinitivem a pro Záporný tvar pouze přidáme „not“ před infinitiv.

Kladný tvar: To-Infinitive.

Záporný tvar: Not + to-Infinitive.

Example

  • I went outside to help my mom, not to help you.
  • He called me to invite us to the beach, not to invite us to the picnic.
  • We travelled to see my classmates, not to get married.

Use

Konstrukci To-Infinitiv stavíme za určitá slovesa pro vyjádření účelu.

Summary

Konstrukcí To-infinitive lze vyjádřit něčí či něčeho záměr/úmysl (důvod, či cíl určité činnosti). Pro vytvoření záporného tvaru stačí přidat „not“ před „to-infinitive„.

Například:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them” = The subject expresses his aim to go to cinema by using “to infitive”.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = The subject expresses his aim to not to go to cinema by using “to infitive”.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License