Future with Will or Be going to


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Future je gramatický čas vyjadřující budoucí události. V angličtině lze budoucnost vyjádřit více způsoby.

Future Simple používáme pro vyjádření názorů, spontánních rozhodnutí a přání.

Konstrukci budoucího času “To be going to” používáme pro vyjádření záměrů do budoucnosti a předpovídání na základě informací zjištěných v přítomném čase.

EXTRA: Future = Budoucí Čas; Future Simple = Budoucí čas Prostý.

Form

Affirmative forms:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Negative forms:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Interrogative forms:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple Future

 1. Rozhodnutí v okamžiku promluvy
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Předpovědi založené na přesvědčení mluvčího
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Pozvání
  • Will you come with us?
 4. Požadavky
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Nabídky
  • I will help you find your student card.
 6. S příslovci: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Sliby
  • I promise I will never do it again!
 8. Potřeba/nutnost/budoucí fakta
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Výhrůžky
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

„To be going to“ Future

 1. Rozhodnutí před okamžikem promluvy/plánované činnosti
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Rozhodnutí založená na informacích v přítomnosti o blízké budoucnosti
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Future Simple vyjadřuje:

 1. Rozhodnutí v okamžiku promluvy;
 2. Předpovědi založené na přesvědčení mluvčího;
 3. Pozvání;
 4. Požadavky;
 5. Nabídky;
 6. Věty s příslovci: probably, certainly, perhaps;
 7. Sliby;
 8. Potřeba/nutnost/budoucí fakta;
 9. Výhrůžky.

„To be going to“ konstrukce vyjadřuje:

 1. Rozhodnutí před okamžikem promluvy/plánované činnosti;
 2. Rozhodnutí založená na informacích v přítomnosti o blízké budoucnosti.

Summary

Existují dva druhy budoucího času:

 • Future Simple používáme pro vyjádření názorů, spontánních rozhodnutí a přání;
 • Konstrukci budoucího času “To be going to” používáme pro vyjádření záměrů do budoucnosti a předpovídání na základě informací zjištěných v přítomném čase.

Například:
— „I’ll work one hour more.“ = V tomto případě použijeme Future Simple, jelikož se jedná o rozhodnutí v momentě promluvy o tom, co budu dělat v budoucnosti.
> „I will wash the car on Sunday.“ = V tomto případě použijeme Future Simple, jelikož se jedná o spontánní rozhodnutí.

— „I’ll work one hour more.“ = V tomto případě použijeme Future Simple, jelikož se jedná o rozhodnutí v momentě promluvy o tom, co budu dělat v budoucnosti.
>“It is very cloudy, I think it is going to rain.“ = Zde lze předpovědět že bude pršet díky tomu, co vidíme, například mrakům na obloze. Proto zde Budoucí čas vyjádříme konstrukcí “To be going to”.

NOTE: Některé situace vyžadují užití konstrukce „To be going to“ a jiné zase Future Simple, vždy záleží na kontextu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License