Future with Will or Be going to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Future je gramatický čas vyjadřující budoucí události. V angličtině lze budoucnost vyjádřit více způsoby.

Future Simple používáme pro vyjádření názorů, spontánních rozhodnutí a přání.

Konstrukci budoucího času “To be going to” používáme pro vyjádření záměrů do budoucnosti a předpovídání na základě informací zjištěných v přítomném čase.

EXTRA: Future = Budoucí Čas; Future Simple = Budoucí čas Prostý.

Form

Affirmative forms:

 • Simple future: Subject + will + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + going to + verb + …

Negative forms:

 • Simple future: Subject + will + not + verb + …
 • Be going to: Subject + to be + not + going to + verb + …

Interrogative forms:

 • Simple future: Will + subject + verb + …?
 • Be going to: To be + subject + going to + verb + …?

Example

Simple Future

 1. Rozhodnutí v okamžiku promluvy
  • We don’t have any bread for dinner. I will go and buy some.
 2. Předpovědi založené na přesvědčení mluvčího
  • I think this blouse won’t be tight on me.
 3. Pozvání
  • Will you come with us?
 4. Požadavky
  • It’s cold. Will you close the window?
 5. Nabídky
  • I will help you find your student card.
 6. S příslovci: probably, certainly, perhaps
  • I will certainly come to the party.
 7. Sliby
  • I promise I will never do it again!
 8. Potřeba/nutnost/budoucí fakta
  • You will have to pay with cash if you buy clothes under 50 euros.
 9. Výhrůžky
  • If you don’t take off my jacket, I will not talk to you again.

„To be going to“ Future

 1. Rozhodnutí před okamžikem promluvy/plánované činnosti
  • We don’t have paper for the printer. I am going to get some.
 2. Rozhodnutí založená na informacích v přítomnosti o blízké budoucnosti
  • This business isn’t going to close. They have customers.

Use

Future Simple vyjadřuje:

 1. Rozhodnutí v okamžiku promluvy;
 2. Předpovědi založené na přesvědčení mluvčího;
 3. Pozvání;
 4. Požadavky;
 5. Nabídky;
 6. Věty s příslovci: probably, certainly, perhaps;
 7. Sliby;
 8. Potřeba/nutnost/budoucí fakta;
 9. Výhrůžky.

„To be going to“ konstrukce vyjadřuje:

 1. Rozhodnutí před okamžikem promluvy/plánované činnosti;
 2. Rozhodnutí založená na informacích v přítomnosti o blízké budoucnosti.

Summary

Existují dva druhy budoucího času:

 • Future Simple používáme pro vyjádření názorů, spontánních rozhodnutí a přání;
 • Konstrukci budoucího času “To be going to” používáme pro vyjádření záměrů do budoucnosti a předpovídání na základě informací zjištěných v přítomném čase.

Například:
— „I’ll work one hour more.“ = V tomto případě použijeme Future Simple, jelikož se jedná o rozhodnutí v momentě promluvy o tom, co budu dělat v budoucnosti.
> „I will wash the car on Sunday.“ = V tomto případě použijeme Future Simple, jelikož se jedná o spontánní rozhodnutí.

— „I’ll work one hour more.“ = V tomto případě použijeme Future Simple, jelikož se jedná o rozhodnutí v momentě promluvy o tom, co budu dělat v budoucnosti.
>“It is very cloudy, I think it is going to rain.“ = Zde lze předpovědět že bude pršet díky tomu, co vidíme, například mrakům na obloze. Proto zde Budoucí čas vyjádříme konstrukcí “To be going to”.

NOTE: Některé situace vyžadují užití konstrukce „To be going to“ a jiné zase Future Simple, vždy záleží na kontextu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License